En grupp av läkare, forskare och personer som arbetar inom hälsa har startat en namninsamling mot pandemilagen och covid-19–vaccin.

Vi gör nu en namninsamling för att vi i Svenska folket kräver:

  • stoppa att den ”Pandemilag” som Regeringen nu försöker rusa igenom, för det strider mot Svensk Grundlag att så allvarligt frihetsberöva de svenska medborgarna. Finns inget medicinsk underlag då pandemin redan klingat av och Covid-influensan är medicinsk hanterbar.
  • att inga doser av det experimentella Covid-l9 vaccinet ska köpas in förrän alla säkerhetstester och långtidstester gjorts.
  • att läkemedelsindustrin ska vara ekonomiskt ansvariga för den vaccinprodukt de säljer. De ska kunna stämmas och betala ut skadestånd om deras produkt ger skador, handikapp eller död. För det är våra skattepengar som finansierar inköpet – det finns inget ”gratis” vaccin.
  • att Sverige öppnar upp igen, får igång flödet och vi återgår till det normala och ett socialt liv igen – för år 2020 pekar mot underdödlighet! Det finns ingen livsfarlig pandemi längre.
  • att stormedia upphör att skrämma upp folk och blåsa upp något som orsakat 5 procent av alla dödsfall i år, inte mer. Vi kan hantera detta och rädslor, ekonomisk osäkerhet och arbetslöshet är oerhört mycker mer skadande för samhället än denna influensa.

Dr Sanna Ehdins öppna brev den 8/12 2020 till statsminister Stefan Löfven och Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten, FHM, påpekade en rad brister i strategin runt planerade Covid-vaccinationer. Den blev viral på sociala media i veckan och det positiva gensvaret var massivt.

Nu är vi en grupp läkare, forskare och hälsomänniskor som går vidare och har skapat en namninsamling

Var med och skapa en positiv utvecklingen i ett kritiskt skede i Sverige! Skriv på och delta i en positiv förändring i den omskakande året 2020!

SKÄL till namninsamlingen – Sammanfattning av punkterna nedan, läs en mer utförlig text här på Ekoappen.

1. En svensk Pandemi-lag

hotar våra grundläggande fri och rättigheter som mötesfrihet, rörelsefrihet och är ett hot om total nerstängning. Detta går emot svenska Grundlagen, och det är inte ok att panikinstifta denna grundlag. Läs mer på Ekoappen…

2. Noll ansvar för läkemedelsindustrin 

De är helt ansvarsbefriade för detta ”Covid-l9 vaccin” – så om du blir långtidssjuk och handikappad, oförmögen att arbeta eller ta hand om dina barn, eller om du dör får du ingen ersättning. Du står själv och får lösa det. Hur kan vår regering gå med på det?

3. FDA (USA läkemedelsverk) redogör för 21 risker inkl dödsfall 

Om inte allmänheten görs medveten om deras verkliga effekter och får ett val, strider det mot att ett medicinskt preparat ska vara “säkert och effektivt” och “nödvändigt” samt den medicinska etiska principen om informerat samtycke.

4. Ett framhetsat vaccin 

I 20 år har industrin försökt få fram vaccin mot SARS men misslyckats. Nu hävdar de att ett ”effektivt vaccin” mot SARS-Cov-19 är framtaget på mindre än ett år. Detta är ett nytt experimentellt RNA-vaccin, baserat på genmodifiering och nanoteknik – och det är medicinsk omoraliskt och oacceptabelt att göra massvaccinering av svenska befolkningen med helt okänt preparat. Vi säger nej till detta.

5. Inga säkerhetstester i djurstudier 

Detta nya genoccin har inte behövt genomgå annars obligatoriska säkerhets- och toxicitetsanalyser samt påverkan på fertilitet i djurstudier. Dessa studier måste göras – alltid.

6. Långtidsstudier saknas

Genoccinet har inte heller genomgått långtidsstudier, så vi vet ingenting om dess långtidseffekter på kroppen. Snarare uttrycker många världsledande experter, läkare och forskare nu att vaccinationerna kan leda till sterilitet och att så många som 1 av 10 får så allvarliga biverkningar att de dör. Dessa effekter kan ofta inte ses förrän efter minst 24 månader. Hög risk att detta oprövade RNA-vaccin riskerar att skapa svåra autoimmuna reaktioner och  immunkollaps, och det kan ingen läkare rädda livet på.
7. Covid-pandemin har klingat av

Statistiken på antal döda pekar på rekordlågt antal döda under 2020, jämför med de föregående åren på 2000-talet. Det är lite märkligt om vi nu hade en livshotande pandemi som grasserade… Räknar man på siffrorna så är inte ens fem procent av antalet avlidna i Sverige under 2020 dog med Cov*d-19! WHO tog bort ”pandemi” för flera månader sedan och kallar det ”globalt utbrott av Covid-l9”. Men stormedia forsätter att blåsa upp faran, rädslan och paniksifforna. Dags att sansa allt och få det i balans. Men stormedia forsätter att blåsa upp faran, rädslan och paniksifforna…

8. PCR-testerna inte för diagnos

PCR-test för diagnos av Covid-l9 är inte tillförlitliga för det blir 80-90 procent falskt positiva. Kör labbet tillräckligt många PCR-cykler.

9. Satsa resurserna konstruktivt

Pengarna ska istället läggas på att ge snabba insatser och isolering till de som blir sjuka, särskilt i riskgrupper. Sjukvården kan snabbt vända även en allvarlig infektion idag med den kunskap och forskning som finns. De som blivit långtidssjuka…

10. Stärk svenska folkhälsan – stimulera immunförsvaret!

Våra svenska skattepengar ska läggas på att stärka folkhälsa och höja immunförsvaret genom att inspirera och undervisa i hälsofrämjande livsstil. Det ska delas ut gratis kosttillskott i immunstärkande medel (referens). Detta kommer kosta en bråkdel av alla miljarderna som nuvarande regering vill lägga på ett helt oprövat och potentiellt mycket farligt experimentvaccin, genoccinet.