En grupp av läkare, forskare och personer som arbetar inom hälsa har startat en namninsamling mot pandemilagen och covid-19–vaccin.

Vi gör nu en namninsamling för att vi i Svenska folket kräver:

  • stoppa att den ”Pandemilag” som Regeringen nu försöker rusa igenom, för det strider mot Svensk Grundlag att så allvarligt frihetsberöva de svenska medborgarna. Finns inget medicinsk underlag då pandemin redan klingat av och Covid-influensan är medicinsk hanterbar.
  • att inga doser av det experimentella Covid-l9 vaccinet ska köpas in förrän alla säkerhetstester och långtidstester gjorts.
  • att läkemedelsindustrin ska vara ekonomiskt ansvariga för den vaccinprodukt de säljer. De ska kunna stämmas och betala ut skadestånd om deras produkt ger skador, handikapp eller död. För det är våra skattepengar som finansierar inköpet – det finns inget ”gratis” vaccin.
  • att Sverige öppnar upp igen, får igång flödet och vi återgår till det normala och ett socialt liv igen – för år 2020 pekar mot underdödlighet! De