I spåren av massvaccinationen mot svininfluensa år 2009 insjuknade drygt 170 barn och ungdomar i den neurologiska sömnsjukdomen narkolepsi. Sedan dess har föräldrarna till de sovande barnen kämpat för att få sina röster hörda och sitt öde satt på pränt. Nu har det hänt. Emelie Bellviken har nyligen haft release för sin bok ”Mamma, Jag Önskar…” till förmån för de barn som får lida det som kom att kallas för ”Panikens pris”.

Läs mer på vaccin.me