Narkotika i världens banksystem

Film om pengar bankväldet

Doktor Antonio Maria Costa, som mellan 2002 och 2010 var chef för FN:s avdelning för att bekämpa narkotikahandel och kriminalitet (UNODC), gav en exklusiv intervju till EIR som publicerades den 27 april 2012. Intervjun ger en inblick i hur narkotikapengar har förgiftat finansvärlden. Under sin långa karriär har doktor Costa utvecklat regler i syfte att försöka förhindra denna kriminalitet. Men knarkhandelns penningtvätt har kunnat växa enormt p g a att globaliseringen av banksystemet har slagit sönder de bankregleringar som nationella regeringar, ibland med hjälp av Costa, satt upp.

I januari 2009, bara några månader efter sammanbrottet i det transatlantiska banksystemet, fick Costas intervju till den österrikiska tidskriften Profil stor internationell uppmärksamhet. I den sa Costa, att massiva kontantflöden från narkotikahandeln hade förts in i bankerna för att rädda dem efter det att bankernas interbankmarknad stängts.

I intervjun till EIR svarar doktor Costa på frågor om narkotikahandelns penningtvätt och hur man kan isolera den. Han betonar nationalstatens roll i detta arbete, och kritiserar legaliseringslobbyn. Han menar att legaliseringskraven är ett nytt opiumkrig. Doktor Costa stödjer att systemet med delade banker á la Glass-Steagall återinförs för att handskas med problemet, även om han han anser att det i sig inte är en tillräcklig åtgärd.

Doktor Costas kom även i denna intervju med ett nytt dramatiskt uttalande om hur banker har gjort sig beroende av narkotikapengarna. Det kom i hans svar på EIRs fråga om vilken sida som tog inititativet till att dra in narkotikapengarna i banksystem: „Var det brottsorganisationerna som utnyttjade finanskrisen, eller var det bankerna som i finanskrisen sökte upp brottsorganisationerna för att få tag i deras pengar? Hur fungerade det?” Costa svarade:

– Finanssektorn är helt genomsyrad av kriminella pengar och därför är det troligen mer korrekt att säga att det inte var maffian som försökte ta sig in i finanssystemet, utan att det var bankerna som aktivt letade efter kapital, inklusive de kriminellas pengar. Och det inte bara som insättningar, utan också i form av aktiedelägarskap och i en del fall fick de också styrelserepresentation i banker.

Läs hela intervjun på engelska här

Källa: larouche.se

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here