I massmedia finns det skräckhistorier om hur den globala uppvärmningen blivit så allvarlig att ishyllorna i Antarktis smälter. Sanningen är dock att Antarktis ishyllor faktiskt växer i storlek.

Ny forskning publicerad av Andreasen et al. tittar på data från satelliter över hela Antarktis som samlats in mellan 2009 och 2019, med hjälp av Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer, eller MODIS.

Under den 10-åriga perioden som analyserades upptäckte Andreasen et al. att ishyllans yta i Antarktis ökade med 5305 km². Arton ishyllor minskade något i storlek under denna tid, men 16 andra blev större i form av sin totala ytmassa.

”Forskarna noterade i sin rapport att Antarktis ishyllor ökade med 661 gigaton ismassa under det senaste decenniet”.

Många studier bekräftar: Antarktis is mår bra
En annan studie publicerad av Banwell et al. i tidskriften Geophysical Research Letters undersökte ett bredare spektrum av data om Antarktis is från 1980 till 2021. Denna studie använde mikrovågssatellitdata från snömodellen Snowpack.

Precis som den första studien, fann även denna andra studie, som publicerades 2023, att de högsta volymerna av smältvatten förekom på Antarktis halvö, med en topp under 1992 och 1993 samt 1994 och 1995. Snowpack beräknade ”en liten, men betydande, minskande trend i både antalet årliga smältdagar och smältvattenproduktionsvolym över 41 år”.

Ytterligare en artikel publicerad av Frazer et al. i tidskriften Nature stödjer dessa fynd. Denna artikel förklarar att även om dramatiska isförluster sker i vissa delar av Antarktis, inklusive i Västantarktis från Pine Island och Thwaites glaciärerna, kan framtida isprognoser inte göras exakt.

Denna studie, som undersökte perioden från 2003 till 2015, identifierade omfattande glacialt tillbakadragande och acceleration längs med Bellinghausen Havets kustlinje. Å andra sidan ser situationen ganska bra ut med isfronten längs Amundsenhavet.

Författarna skrev att: ”våra resultat ger direkta observationer som visar att takt, omfattning och grad av isdestabilisering runt Västantarktis varierar beroende på plats, med Amundsenhavets respons som är mest känslig för interdecadal atmosfär-hav variabilitet”.

En annan artikel publicerad av Baico et al., också 2023, fann att Antarktis is har både tunnats ut och förtjockats över århundradena, beroende på tidsperioden.

Författarna studerade subglaciala berggrundsborrkärnor och upptäckte att Västantarktiska isarken (WAIS) mellan Thwaites- och Popeglaciärerna ”var åtminstone 35 meter tunnare än nuvarande under de senaste tusentals åren och sedan förtjockades”.

”En tidigare episod av istunnande som ägde rum i ett liknande, om än inte identiskt, klimat var inte oåterkallelig”, står det i artikeln.

”Vi föreslår att den tidigare cykeln av förtunning och förtjockning berodde på en glacioisostatisk återhämtningsfeedback, liknande den som åberopas som en möjlig stabiliserande mekanism för nuvarande tillbakadragande av grundlinjen, där isostatisk upplyftning orsakad av tidig holocen förtunning ledde till relativt havsnivåfall som gynnade framryckning av grundlinjen”.

Som du kan se är vetenskapen inte fastställd när det gäller klimatförändringar. Som vi och andra har sagt under en tid nu, förändras klimatet ständigt. Det går igenom perioder av kylning, följt av perioder av uppvärmning, följt av perioder av kylning – och så fortsätter det, oavsett mänsklig aktivitet.

”De flesta områdena i Antarktis har en temperaturomvändning så mer växthusgaser gör dessa områden kallare”, påpekade ytterligare en kommentator.

naturalnews.com, Narrativet om att Antarktis smälter avslöjat som förfalskat: Antarktis is är stabilare än man tidigare trott

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här