NASA: Antarktis smälter av supervulkan under isen

1
4175
antarktis

Forskare vid NASA har funnit bevis för att Antarktis delvis smälter på grund av en supervulkan under isen. Detta kan förklara stora sprickor som är synliga på ytan.

NASA: Hot News from the Antarctic Underground

palbergstrom.com