NASA: Antarktis smälter av supervulkan under isen

1
2977
antarktis

Forskare vid NASA har funnit bevis för att Antarktis delvis smälter på grund av en supervulkan under isen. Detta kan förklara stora sprickor som är synliga på ytan.

NASA: Hot News from the Antarctic Underground

palbergstrom.com

  • HM

    Notera dock att detta inte motbevisar den globala uppvärmningen. Den globala uppvärmningen är bevisad så att påstå motsatsen visar att man inte litar på bevis.