NATO bombar elkraftverk i Libyen och använder psykologisk krigföring

hur världen styrs extraordinär kris New Order of Barbarians inre samhällsreformen WakeUpGlobe Michael Parenti David Rothkopf globalistkult

Bombardemanget av Libyen har fortsatt utan nåd, landet har utsatts för fler än 6600 bombräder av NATO fram till 7 augusti.

Den 30:e juli bombades Libyens TV-hus av NATO. Tre Libyska journalister och 15 anställda skadades i attacken.

Gasanläggningen i Zliten, öster om Tripoli, som producerar elektricitet till huvudstaten har tagits ur drift till följd av bombräder. Två eltorn, ett i Jalo och ett i Ojala har avsiktligt attackerats av NATO, även eltorn i andra områden har attackerats. Vidare har en kraftstation i Tiji bombats.

Likheter kan dras till NATOs bombningar av Serbien då civil infrastruktur slogs ut och lokal media bombades.

NATOS mål kan vara att skapa elbrist för att försvaga folkets psykologiska och fysiska hälsa.

Läs mer på globalresearch.ca

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here