En mycket bra sammanfattning om false flags i allmänhet och i Ukraina med exempel och syften.

palbergstrom.com, Nato kan ligga bakom falskflaggattacker i Ukraina