NATO:s plan är att Sverige ska fungera som ett uppmarschområde i ett krig mot Ryssland skriver Svenska Dagbladet. Det finns därför ett stort behov av en omfattande upprustning av svensk infrastruktur inför Sveriges inträde i NATO.

NATO, den nordatlantiska försvarsalliansen, kräver att Sverige ska rusta upp sin infrastruktur för att möta högre krav på “robusthet”, enligt källor till Svenska Dagbladet. Detta kommer som en följd av Sveriges inträde i försvarsalliansen, som förväntas godkännas av samtliga 31 medlemsländer inom någon vecka.

Sverige som viktigt uppmarschområde
Förväntningarna på Sverige som medlem av NATO innebär att landet förväntas kunna stödja NATO:s militära operationer och erbjuda nödvändigt stöd till en militär Västallians. Därför är det av yttersta vikt att Sverige rustas upp som ett uppmarschområde för att möjliggöra transport av livsviktig försörjning genom väg-, sjö- och lufttransporter.

Svenska Dagbladet:

“Ponera att Ryssland kraftsamlar och placerar ut marktrupp, stridsfordon och annan logistik längs med NATO:s nya gräns i öst. Ryska krigsfartyg och ubåtar lämnar hamnen i Murmansk och försvinner från radarn. Plötsligt är relationerna så spända att kapprustningen är ett faktum och en direkt konfrontation verkar ligga nära.

Då, liksom i ett rent krigsscenario, är NATO:s plan att Sverige ska fungera som ett uppmarschområde, där NATO kan basera och transportera logistik och personal innan de ska vidare österut”.

Läs mer på newsvoice.se, NATO: Sverige är ett uppmarschområde mot Ryssland

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här