Denna pandemi är alla de sjukdomar som beror på störningar i människans ämnesomsättning som uppkommit på grund av den moderna livsstilen och den industrialiserade maten. Dessa sjukdomar är fetma, insulinresistens, hypertoni, diabetes, hjärtkärlsjukdom, cancer, karies, Alzheimer m.fl. alla idag vanliga sjukdomar. Dessa sjukdomar var i stort sett okända för 150 år sedan och de har efter 1980 accelererat kraftigt.

Det är de redan metabolt sjuka som drabbas värst när de infekteras av covid-19, så man skulle kunna betrakta coronapandemin som en gren av den metabola pandemin. Vore inte så många människor idag metabolt sjuka är det tveksamt om coronasmittan kvalat in som en egen pandemi.

I dagens Svenska Dagblad (28/7) beskrivs hur Storbritanniens premiärminister Boris Johnson tar strid mot fetman i samhället och manar människor att inte vara ”en tjockis som jag”. Han blev väldigt sjuk när han fick covid-19 infektionen och menar att orsaken var att han var kraftigt överviktig som är en vanlig diagnos vid metabol sjuklighet. Kraftigt överviktiga som hamnar i respirator har mycket små möjligheter att överleva.

Jag vet att Johnsons regering påverkats av vår förenings vän den berömde kardiologen Aseem Malhotra som länge predikat för britterna om vikten att radikalt ändra sin kost. Han menar att man på bara några veckor kraftigt kan förbättra sin prognos vid en Covid-19 smitta genom en radikal kostomläggning till typ LCHF-kost. Det är aldrig för sent.

Nu kommer det även krav från det officiella Sverige att Folkhälsomyndigheten skall informera om riskerna med t.ex. fetma. En expertgrupp inom Sveriges kommuner och regioner, SKR, har i ett brev till tre myndigheter lyft fram att allt mer tyder på ett samband mellan ohälsosamma levnadsvanor och risken för att bli svårt covid-19 sjuk. Detta verkar väl vara bra, om man säkert visste att våra hälsomyndigheter hade något positivt att tillföra för hjälpa människor till hälsosammare levnadsvanor. Men problemet är att det var just rekommendationer från hälsomyndigheterna i början av 80-talet som utlöst accelerationen av den metabola ohälsan under de senaste 40 åren.

Myndigheternas kostråd är att vi skall undvika de nyttiga mättade oftast animaliska fetter till förmån för inflammatoriska raffinerade växtoljor och att vi skall begränsa intaget av animalier till förmån för kolhydratrik blodsockerhöjande kolhydrater. Modern forskning visar tydligt att det är exakt det vi inte borde göra, men den kunskapen har ännu inte nått skolmedicinen, Livsmedelsverket eller Socialstyrelsen, så man fortsätter att tugga de felaktiga råd som ligger bakom den accelererande metabola pandemin.

Jag ser med stor oro på om myndigheterna nu skulle gå ut med kostrekommendationer för att försöka minska risken för allvarlig Covid-19 sjuklighet. Risken är att de förvärrar situationen med sina tokiga uppfattningar om sambanden mellan kosten och de metabola sjukdomarna.

För er som vill informera er om de verkliga sambanden mellan vår kost och ämnesomsättningssjukdomarna rekommenderar jag att läsa min bok som jag nämnde i inledningen. Där finns sambanden kost/hälsa utredda i detalj plus en del råd hur man skall äta för att hålla sig metabolt frisk.

 

Lars Bern, Nej tack, inga fler kostråd från det skolmedicinska etablissemanget

Originaltext: anthropocene.live

Om ni vill fördjupa er ytterligare i ämnet kan ni läsa boken ”Den Metabola Pandemin”. Om ni vill stödja Riksföreningen för Metabol Hälsa ekonomiskt, har ni möjlighet att göra det genom att antingen bli stödjande medlem i RMH eller att donera till föreningen. Alla medel som flyter in går oavkortat till vår ideella verksamhet. De enda betalningar som går till engagerade personer är en liten blygsam lön till den kvinna som sköter medlemsregistret och till betalning av reseutlägg och andra direkta omkostnader i arbetet mot kvitto. Styrelsen jobbar helt ideellt.

Föreningen kan ta emot bidrag på följande konton:

Bankgiro:     195-1607

Swish:           123 270 0441

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här