Netflix promotar Cuties medan Amazon bannlyser film om sextrafficking av barn

Netflix promotar denna nya filmen Cuties som många hårt kritiserar för att den översexualiserar 11-åriga flickor. Samtidigt bannlyser Amazon filmen A Child’s Voice som försöker uppmärksamma sextrafficking av barn. Regissören av filmen berättar varför Amazon bannlyst deras film.

 

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here