År 1972 upptäckte den i Hong Kong verksamme neurokirurgen H.L. Wen att det med hjälp av elektroakupunktur var möjligt att eliminera abstinensbesvär hos heroinmissbrukare. Genom att stimulera Punkt #86 i örat försvann inom 10-15 min symtom såsom magkramp, illamående, rinnande näsa, värkande leder och ängslighet vilka var vanliga abstinensbesvär hos heroinmissbrukare. Behandlingen varade 30 min åt gången, 3 ggr per dag i fem dagar. Fram till år 1973 hade 140 heroinmissbrukare behandlats. Resultaten publicerades i ”American Journal of Acupuncture” (Vol 1, april-juni 1973). Andra behandlingscentra kunde bekräfta dr. Wens resultat. Några av dennes f.d. patienter berättade att när de tagit heroin efter avslutad behandling så hade detta inte den euforiska effekt som de tidigare varit vana vid.

Dr. Margaret Patterson
Dr. Margaret Patterson började år 1973 att behandla missbrukare i England med elektroakupunktur. Då hon tidigare arbetat som kirurg på Tung Wa-sjukhuset i Hong Kong, kände hon väl till dr. Wens metod. Dr. Patterson fann att hon kunde ersätta nålarna med flata elektroder som fästes på benet bakom respektive öra. Till elektroderna leddes en mycket svag växelström. Efter mycket experimenterande fann hon att den frekvens som gav avsett resultat var beroende av vilken drog som patienten missbrukade. Genom att välja rätt frekvens gick det att eliminera abstinensbesvär från i kort sagt varje form av drogmissbruk. Bland de personer som behandlades med NET (Neuroelektrisk terapi), som metoden kom att kallas, fanns artisterna Eric Clapton, Keith Richards, Boy George och Pete Townshend.

Varför fungerar NET?
År 1975 upptäckte Hans Kosterlitz och John Huges ett endorfin i hjärnan. Dessa endorfiner, som är kroppens egna smärtstillande substanser, är många gånger effektivare än morfin. När en person tar opium, morfin eller heroin upplever denne till en början ett euforiskt tillstånd. Intag av dessa droger gör också att kroppens egen produktion av endorfiner minskar. För att uppnå samma effekt som vid första ”kicken” måste dosen hela tiden öka. Efter ett tag erhålles inte samma lustupplevelser som tidigare. Drogen måste nu tillföras för att kompensera den brist på kroppsegna endorfiner som föreligger. Missbrukaren har således blivit fysiologiskt beroende av drogen. Upphör tillförseln av denna blir abstinensbesvären ytterst plågsamma eftersom det tar en viss tid innan kroppens egen produktion av endorfiner kommer igång och når normal nivå. Vissa droger är så starkt beroendeframkallande att det utan hjälp närmast är Omöjligt att bli kvitt missbruket.

Djurförsök
Vid ett försök gjordes ett antal råttor till heroinmissbrukare. Efter det att herointillförseln upphört delades råttorna in i två grupper. De råttor som inte behandlades med NET hade svåra abstinensbesvär och mådde mycket dåligt. Efter 3 veckor började endorfiner tillverkas i deras hjärnor. Hos råttorna som behandlades med NET tog det fyrtio minuter innan endorfiner började produceras. Efter 3-5 dagar var endorfinproduktionen normal. På samma sätt som heroinets fysiologiska effekt liknar endorfinernas så antas det att varje fysiologiskt beroendeframkallande drog motsvarar en naturligt förekommande substans i hjärnan. Enligt dr. Patterson kan det fysiologiska beroendet av drogen försvinna inom tio dagar vid behandling med NET. De psykologiska orsaker som gör att en viss person blir drogmissbrukare måste behandlas för sig.

Symptom vid abstinensbesvär
Många som slutat med droger utan NET lider av depressioner. De har svårt för att äta och sova samt har ingen energi. Detta tillstånd kan vara i sex månader för f.d. heroinmissbrukare och mycket längre tid för f.d. missbrukare av barbiturater och metadon. NET reducerar enormt denna tid för återanpassning.

Inget intresse i England
Även sedan de tre dokumentärfilmerna Off the Hook (1975), Still off the Hook (1977) och The Black Box (1981) visats på TV i England fanns inget större intresse for NET varken från myndigheterna eller från det medicinska etablissemanget i stort. Besviken flyttade Margaret Patterson år 1981 till Kalifornien. Den apparat som dr. Patterson hade med sig till USA hade byggts i England och kostade 50 000 dollar.

Dr. Robert C. Beck
I USA åtog sig ett företag att vidareutveckla denna apparat till en kommersiell produkt. Emellertid så körde arbetet med att vidareutveckla apparaten fast. Professor Robert (Bob) Beck, pionjär inom elektromedicin, tog kontakt med Margaret Patterson och erbjöd sig att hjälpa till. Genom Bob Becks försorg skapades BT-5 (Brain Tuner-5). Efter det att dr. Beck först studerat allt som var känt om olika frekvensers inverkan på produktionen av signalsubstanser i hjärnan programmerades BT-5 med 256 olika frekvenser. Dessa sänds ut samtidigt i impulser som varar en tusendels sekund. Strömstyrkan är mindre än en milliampere. Apparaten, som drivs med batteri, är i fickformat och påminner till utseendet om en freestyle. Elektroderna fästes i håligheten bakom resp. öra.

Dubbelblindtester
Dubbelblindtester som gjorts vid Wisconsinuniversitet visar att abstinensbesvär vid varje typ av drogmissbruk elimineras med hjälp av BT-5. Behandlingstiden är 20 min. per dag i 10 dagar. Längre behandlingstid än 40 min åt gången motverkar sitt syfte och har således inte avsedd effekt. De som använt BT-5 rapporterar att denna reducerar stress, ökar välbefinnandet, förbättrar kort- och långtidsminnet, koncentrationsförmågan, inlärningsförmågan och kreativiteten samt minskar sömnbehovet. Kronisk ängslighet, depression och sömnlöshet försvinner på tre veckor. Är dessa problem akuta tar det ungefär en vecka. Korttidsminnet hos kroniska alkoholister kan återställas efter ett fåtal behandlingar med BT-S.

Personlighetsförändring
Enligt Bob Beck förändras personligheten hos drogmissbrukare som behandlats med BT-5. Intresset för droger tycks försvinna. BT-5 kan också användas som transkutan nervstimulator. Härvid appliceras elektroderna på det ställe från vilket smärtan utgår.

Elektronisk tripp?
Finns det någon risk att BT-5 används för att erhålla en ”elektronisk tripp”? Dr. Patterson säger att under alla de år som hon hållit på med NET har hon aldrig lagt märke till något som tyder på detta. Patterson tror att droger p.g.a. att de är främmande stör hjärnans