Den 20 mars 1969 hölls en häpnadsväckande föreläsning för 80 barnläkare på Pittsburgh Pediatric Society. Publiken fick inte göra anteckningar eller spela in det som förmedlades men en av åhörarna, dr Lawrence A. Dunegan (1923–2004), insåg vikten av vad de fick höra och ansträngde sig för att memorera så mycket som möjligt av de olika punkterna, vilka tillsammans skisserade en ganska skrämmande framtid planerad för mänskligheten.

Föredragshållaren ville, enligt Dr Dunegan, informera dessa sina kolleger och vänner så att de skulle vara bättre förberedda på de genomgripande sociala förändringar som oundvikligen skulle komma under de närmaste 30 åren. Han talade som en inofficiell talesman för planerna snarare än som en visselblåsare. Han sa att han kunde göra det först vid denna tidpunkt för att “allt är på plats och ingenting kan stoppa oss nu“.

Dr Dunegan namngav föredragshållaren först i en senare intervju (inkluderad i slutet av youtube-klippet nedan), som dr Richard L. Day (1905–1989). Enligt eftermälet i New York Times var Dr Day professor i pediatrik vid Mount Sinai School of Medicine i New York, och hade tidigare bland annat varit lektor vid College of Physicians and Surgeons, Columbia University, och nationell medicinsk chef för Planned Parenthood.[1] 

Här kan man lysna på Dr. Dunegans redogörelse från 1988, plus den senare intervjun:

Inspelningen finns även transkriberad i en bok (på engelska).[2] En kortare svensk introduktion av Marcus Gullberg finns på Newsvoice.

Introduktion

I introduktionen till föreläsningen i Pittsburg ska professor Day ha sagt att “folk förstår inte hur regeringar arbetar och även högt uppsatta politiker – inklusive i vårt eget land [USA] – förstår inte hur och var besluten fattas”. Han ville inte namnge några specifika individer eller organisationer som de verkliga beslutsfattarna men indikerade att det var “namn som de flesta skulle känna igen”. Han sa att det [då, 1969] fanns ett närmare samarbete mellan öst och väst [alltså mellan kommunistiska Sovjet/Kina och kapitalistiska USA/Västeuropa] än de flesta begrep.

Allt som gjordes [av den mäktiga grupp som professor Day sa sig representera] hade två syften:

  1. Det öppna syftet (formulerat för att göra det acceptabelt för allmänheten).
  2. Det egentliga syftet (för att föra utvecklingen framåt mot det nya system som planerades).

De övergripande mål som kan utläsas ur redogörelsen förefaller vara befolkningsreduktion och artförädling (eugenik) samt radikal samhällsförändring mot ett totalitärt globalt system.

Här följer en svensk sammanfattning av de viktigaste punkterna, omgrupperade efter kategorier snarare än att kronologiskt följa Dr. Dunegans redogörelse, med kursiverade förtydliganden, referenser och kommentarer.

Befolkningskontroll

Enligt Dr Dunegan var professor Day “mycket aktiv i grupper som arbetade med befolkningskontroll” och befolkningsfrågan utgjorde utgångspunkt och grundtema för det som sedan beskrevs. Enligt dr Day växte befolkningen för fort och resurserna skulle inte räcka till. Då det konstaterats att sexdriften var för stark för att avhållsamhet och sena giftermål [som i klassisk Malthusianism] skulle fungera i praktiken så var den nya strategin att uppmuntra till mer sex (från tidig ungdom till ålderdomen) och att frikoppla sex från barnalstring: “sex utan reproduktion och reproduktion utan sex“. Alltså mer nöjessex med preventivmedel, medan reproduktion i framtiden främst skulle ske genom laboratorier [som i Aldous Huxleys dystopi Brave New World (1932)].

ommentar: Redan 1911 medverkade John D. Rockefeller Jr. till att grunda Bureau of Social Hygiene som finansierade sexualundervisning samt studier av de psykologiska, fysiologiska och sociala aspekterna av sex, onani, avhållsamhet mm. Efter 1940 tog