Den 20 mars 1969 hölls en häpnadsväckande föreläsning för 80 barnläkare på Pittsburgh Pediatric Society. Publiken fick inte göra anteckningar eller spela in det som förmedlades men en av åhörarna, dr Lawrence A. Dunegan (1923–2004), insåg vikten av vad de fick höra och ansträngde sig för att memorera så mycket som möjligt av de olika punkterna, vilka tillsammans skisserade en ganska skrämmande framtid planerad för mänskligheten.

Föredragshållaren ville, enligt Dr Dunegan, informera dessa sina kolleger och vänner så att de skulle vara bättre förberedda på de genomgripande sociala förändringar som oundvikligen skulle komma under de närmaste 30 åren. Han talade som en inofficiell talesman för planerna snarare än som en visselblåsare. Han sa att han kunde göra det först vid denna tidpunkt för att “allt är på plats och ingenting kan stoppa oss nu“.

Dr Dunegan namngav föredragshållaren först i en senare intervju (inkluderad i slutet av youtube-klippet nedan), som dr Richard L. Day (1905–1989). Enligt eftermälet i New York Times var Dr Day professor i pediatrik vid Mount Sinai School of Medicine i New York, och hade tidigare bland annat varit lektor vid College of Physicians and Surgeons, Columbia University, och nationell medicinsk chef för Planned Parenthood.[1] 

Här kan man lysna på Dr. Dunegans redogörelse från 1988, plus den senare intervjun:

The New Order Of Barbarians (Full) 4:12:46

Inspelningen finns även transkriberad i en bok (på engelska).[2] En kortare svensk introduktion av Marcus Gullberg finns på Newsvoice.

Introduktion

I introduktionen till föreläsningen i Pittsburg ska professor Day ha sagt att “folk förstår inte hur regeringar arbetar och även högt uppsatta politiker – inklusive i vårt eget land [USA] – förstår inte hur och var besluten fattas”. Han ville inte namnge några specifika individer eller organisationer som de verkliga beslutsfattarna men indikerade att det var “namn som de flesta skulle känna igen”. Han sa att det [då, 1969] fanns ett närmare samarbete mellan öst och väst [alltså mellan kommunistiska Sovjet/Kina och kapitalistiska USA/Västeuropa] än de flesta begrep.

Allt som gjordes [av den mäktiga grupp som professor Day sa sig representera] hade två syften:

  1. Det öppna syftet (formulerat för att göra det acceptabelt för allmänheten).
  2. Det egentliga syftet (för att föra utvecklingen framåt mot det nya system som planerades).

De övergripande mål som kan utläsas ur redogörelsen förefaller vara befolkningsreduktion och artförädling (eugenik) samt radikal samhällsförändring mot ett totalitärt globalt system.

Här följer en svensk sammanfattning av de viktigaste punkterna, omgrupperade efter kategorier snarare än att kronologiskt följa Dr. Dunegans redogörelse, med kursiverade förtydliganden, referenser och kommentarer.

Befolkningskontroll

Enligt Dr Dunegan var professor Day “mycket aktiv i grupper som arbetade med befolkningskontroll” och befolkningsfrågan utgjorde utgångspunkt och grundtema för det som sedan beskrevs. Enligt dr Day växte befolkningen för fort och resurserna skulle inte räcka till. Då det konstaterats att sexdriften var för stark för att avhållsamhet och sena giftermål [som i klassisk Malthusianism] skulle fungera i praktiken så var den nya strategin att uppmuntra till mer sex (från tidig ungdom till ålderdomen) och att frikoppla sex från barnalstring: “sex utan reproduktion och reproduktion utan sex“. Alltså mer nöjessex med preventivmedel, medan reproduktion i framtiden främst skulle ske genom laboratorier [som i Aldous Huxleys dystopi Brave New World (1932)].

ommentar: Redan 1911 medverkade John D. Rockefeller Jr. till att grunda Bureau of Social Hygiene som finansierade sexualundervisning samt studier av de psykologiska, fysiologiska och sociala aspekterna av sex, onani, avhållsamhet mm. Efter 1940 tog Rockefeller Foundation över finansieringen av den fortsatta forskningen på sexualitet (bl a sexologen Alfred Kinseys rapporter).[3]

För att uppmuntra intresset för sex skulle modet göras mer erotiskt eggande [minikjolen var som kortast runt denna tid]. Musiken skulle gradvis bli “värre” och texter mer öppet sexuella. Erotiska och pornografiska filmer skulle visas på bio och senare på TV och videokassetter. Allt man kunde tänka sig skulle gå an. Homosexualitet skulle tillåtas, uppmuntras och göras socialt acceptabelt (som en delstrategi för att minska barnafödandet).

Andra strategier var:

  • Sexualundervisning i skolan från tidig ålder (med fokus på att koppla ihop sex och preventivmedel).
  • Preventivmedel tillgängligt för alla i butiker och genom skolan.
  • Laglig och skattefinansierad abort [en kontroversiell fråga i USA vid denna tid].

Dessa strategier ingick även i Rockefellerkommissionens Report of The Commission on Population Growth and the American Future (1972), beställd av president Nixon, som innehöll 50 rekommendationer för att aktivt hämma befolkningstillväxten i USA.[4]

Kommentar: En liberalare syn på sex, acceptans av sexuella minoriteter, samt laglig tillgång till preventivmedel och abort, ser nog de flesta av oss i Sverige och Västeuropa som en positiv utveckling, även om det bakomliggande syftet var ett annat och man kanske inte vill gå så långt som i Brave New World med obligatoriska orgier och tabu mot barnafödande och monogami.

Transhumanism
“Vi tror att vi kan forcera evolutionära förändringar snabbare och i den riktning vi vill att den ska gå.” Detta skulle inkludera att få puberteten att inträffa tidigare. 

Tillstånd att skaffa barn
Enligt Dr Day skulle människor inte få skaffa barn bara för att de ville eller var slarviga. De flesta familjer skulle vara begränsade till två (för nolltillväxt behövs bara 2,1 barn per familj). Vissa skulle endast få tillstånd för ett barn. Några få, särskilt framstående individer, kunde få skaffa tre.

Kommentar: Denna häpnadsväckande utsaga kan förklaras med att dr Day 1965–1968 varit nationell medicinsk chef för Planned Parenthood Federation of America som grundades 1916 av Margaret Sanger (och finansierades av bland andra Rockefeller Foundation.)[5] Sangers mentorer, älskare, medarbetare och kamrater och inkluderade flertalet kända rasbiologer, fabianister, sexologer och futurister såsom  Henry Fairchild (ordförande för American Eugenics Society), Havelock Ellis, George Bernard Shaw och H.G. Wells.[6] 1933 grundas svenska RFSU av Elise Ottesen-Jensen och den första internationella befolkningskonferensen hölls i Stockholm 1946, vilket 1952 ledde till grundandet av International Planned Parenthood Federation av Margaret Sanger och Lady Rama Raui i Indien.

I början av 1900-talet såg den bildade eliten i USA och Europa rashygien, tvångssteriliseringar och kontrollerad reproduktion som något både nödvändigt och behjärtansvärt. Idag vet vi bättre. Det mer chockerande är att dessa tankar kunde överleva nazi-erans folkmord och 1969 uttryckas med samma förakt för vissa grupper och individer. Och att överbefolkningspropagandan fortfarande fortsätter (exempel kan ses just nu i SVT) trots att nativiteten sjunkit påtagligt även i utvecklingsländer och tillväxttakten är rekordlåg.[7] 

Social förändring

Dr Day indikerade att gruppen han representerade hade ingående kunskaper om hur man skapar social förändring och påverkar folk att ändra beteende:

“Människor kan hålla i sinnet och agera på två motsägelsefulla idéer samtidigt, förutsatt att dessa två motstridiga idéer hålls tillräckligt långt ifrån varandra.”

“Man vet ganska väl hur rationella människor kommer att reagera på vissa omständigheter eller på viss information som de stöter på. Så för att bestämma reaktionen man vill ha behöver man bara kontrollera vilken typ av data eller information de får eller vilken typ av omständigheter de befinner sig i; och som rationella människor kommer de att göra vad du vill att de ska göra. De kanske inte helt förstår vad de gör eller varför.”

Ett återkommande tema genom föreläsningen att folk skulle behöva vänja sig vid ständig förändring. Ingenting skulle vara stabilt längre. För yngre generationer skulle förändring vara allt de visste om och förväntade sig.

Av: Inger Glimmero Nordangård

Läs mer på pharos.stiftelsen-pharos.org, New Order of Barbarians – manuskript för global kontroll 1969

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här