Äldreomsorgen är en katastrof, men politiker fortsätter hävda att svensk sjukvård och omsorg är bäst i världen, att politiker bryr sig om de äldre. Ingen går på detta längre. Coronakrisen har gjort ”avlivningen” av de äldre övertydlig. Nu finns ett raseri mot förnekelsen.

Svenska massmedier har tagit bladet från munnen och omvärlden häpnar inför den svenska äldreomsorgens låga kvalitet. Vad sägs om larmrubriker som: En pågående massaker på äldre människor, De näst intill avlivar de gamla och Kritiken mot äldrevården: ”De äldre medicineras till döds”. Alla tre artiklarna i Aftonbladet är från i maj 2020.

Chimären som döljer svensk katastrofvård kan inte upprätthållas längre. Det spelar inte längre någon roll om vårdpersonal går kurs i bemötande för att hålla masken på plats. Ett raseri växer bland anhöriga som fått sina äldre mammor och pappor vårdade till döds genom värdelös vård, poänglösa behandlingar och kemiska cocktails. Nu är det populärt att avliva äldre Covid-19-patienter med morfin.

Ättestupan inom svensk äldreomsorg har dock pågått länge.

De flesta äldre i Sverige dör inte en naturlig död
Under decennier har svenskarna tigit efter att deras gamla mammor och pappor dött. De anhöriga håller sedan fast vid vanföreställningen att: ”läkarna och sjuksköterskorna var ju så trevliga och duktiga” samt idéen om att svensk vård och omsorg skulle vara bäst i världen, men i realiteten endast i jämförelse med ett valfritt fattigt land i inbördeskrig på platser där akutvård inte kan nå fram.

Mycket av dessa misslyckanden beror på strävandet efter effektivitet enligt företagsmodellen New Public Management. NPM handlar om resultatstyrning av den offentliga sektorns dagliga arbete, organisation och styrning baserad på metoder från det privata näringslivet, allt med syftet att öka effektiviteten och sänka kostnaderna. NPM är dock mest en bra idé.

”NPM har kritiserats för att ersätta ämbetsmannaansvar och tillit till professionen med styrning mot resultatmål, som inte alltid omfattar professionens värderingar om kvalitet och etiska överväganden. Den har också kritiserats för att öka yrkesutövares administrativa börda, till exempel med dokumentation inom vården och skolan, och hota rättssäkerheten och för att marknadsformen inte passar för den offentliga sektorn.” Wikipedia

NPM är förödande för svensk vård och omsorg, ändå fortsätter man att tillämpa principerna. Tänkandet leder till att vuxenblöjor ska vägas innan de byts och att läkare ska utgå från ”parametrar” när de bedömer om en äldre människa ska få vård eller sövas till döds med morfin. NPM-effektiviseringen kan vara orsaken till att de ”korttidsdöda” ökade dramatiskt i Stockholm, vilket rapporterades 2014.

Läs mer på newsvoice.se, New Public Management – Covid-19 har effektiviserat massavlivningen av äldre

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här