Niels Harrit på Monte Carlo DR3 dansk TV

2
2282

Två programledare, journalister, erkänner att de efter att ha sett och fått ta del av den tredje byggnaden som rasade 11 september WTC 7 att de nu är sålda på tanken om ett insiderjobb. De konstaterar att det inte var flygplanen som var orsak utan något annat.

palbergstrom.com