Nikola Tesla var en serbisk-amerikansk uppfinnare, elektrisk ingenjör, mekanisk ingenjör som är känd för att stå bakom växelström som vårt moderna elnät bygger på än idag. Tesla hade över 300 patent och ligger bakom flera stora uppfinningar varav några var så banbrytande att de motarbetades och stoppades av etablissemanget då det var svårt att ta betalt för lösningar kopplade till fri energiöverföring.

Tesla var fascinerad av pyramiderna som enligt många experter är långt äldre än vad som påstås av etablissemangets experter och kan ha ett mycket viktigare syfte än att vara en gravplats.

AfterSkool