Den 11 April 2007 lämnade Bill Doyle, Bob McIlvaine och forskaren Steven Jones, Kevin Ryan samt arkitekten Richard Gage och Scholars for 9/11 Truth and Justice in en skrivelse till NIST där de ställde krav på att NIST skulle rätta sina felaktiga metoder och slutsatser.

Den 27:e September svarade slutligen NIST
”We are unable to provide a full explanation of the total collapse”
är ett av citaten ur rapporten.

Nyheten i utförlig form på engelska – 1

Nyheten i utförlig form på engelska – 2

Diskutera nyheten i forumet.