Citat ur boken Vetenskapens påverkan på samhället (The Impact of Science on Society, London 1952, by Bertrand Russell)

Sida 103-104 ur kapitlet Bakteriologiskt krig, Befolkning och Världsregering:

”Jag låtsas inte att födelsekontroll är det enda sättet på vilket en befolkning kan hindras från att växa. Det finns andra, vilka, man måste förmoda, som opponenter mot födelsekontroll skulle föredra. Krig, som jag påpekade för en stund sedan, har hitintills varit en besvikelse i detta avseende, men kanske kan bakteriologiskt krig visa sig mer effektivt. Om en Digerdöd kunde spridas över världen en gång per generation skulle överlevare kunna fortplanta sig fritt utan att göra världen för full. Ingenting i detta skulle vara stötande för de riktigt hängivnas samveten eller hålla tillbaks nationalisters ambitioner. Samhällssituationen skulle möjligen vara något otrevlig, men vadå? Riktigt högintelligenta personer är opåverkade av lycka, speciellt andras. Hursomhelst, jag kommer bort från frågan om stabilitet, till vilken jag måste återkomma.”

”När konspiratörerna är redo att ta över makten i Förenta staterna, så kommer man att använda fluoriderat vatten och framförallt olika vacciner som förändrar människors sinnelag och inställning som gör dem beskedliga, liknöjda, obekymrade och förvirrade. Enligt deras egna utsagor och de metoder de själva redan har tillämpat, har dessa konspiratörer avsiktligt planerat och utvecklat metoder att mental försämra, sänka moralen och fullständigt förslava massorna. Man förbereder vacciner som innehåller ämnen som helt och hållet kommer att förändra människor. Hemliga kommunistiska planer för att erövra Amerika antogs 1914 och offentliggjordes 1950. Enligt planerna skulle obligatorisk vaccinering införas med vacciner innehållande ämnen som ändrar personlighet. Man tänker också använda sjukdomsframkallande bakterier, fluoridering och ytterliga vaccinationer för att försvaga befolkningen och minska den totala folkmängden.”

Fler citat ur boken Vetenskapens påverkan på samhället (The Impact of Science on Society, London 1952, by Bertrand Russell)

”Utbildning bör syfta till att förstöra fri vilja, så att när elever har lämnat skolan, skall de vara oförmögna, för resten av sina liv, att tänka eller agera på annat sätt, än såsom deras lärare skulle önskat.” Gradvis, via selektiv avel, kommer skillnaderna mellan de styrande och de styrda öka tills dess att de är nästan skilda arter. En revolt av pöbeln kommer att vara lika otänkbar som en organiserad attack av får som opponerar sig mot ätande av fårkött.”

”Trots allt, de mest civiliserade och delvis civiliserade länderna genom historien, hade en stor klass av slavar eller livegna helt underordnade sina ägare. Det finns ingenting i den mänskliga naturen som omöjliggör att ett sådant system skulle bestå. Och hela utvecklingen av den vetenskapliga tekniken har gjort det lättare än vad det brukade vara att upprätthålla en despotisk makt över en minoritet.”

En britt kommenterar:

59 år senare kan vi se att eliten aktivt har följt denna strategi under dess vandring mot världsstyre, förgiftar våra matreserver med fluorid och genmanipulerade grödor, driver på vaccinationsprogram som steriliserar kvinnor, militariserar polisstyrkor, släpper lös biokonstruerade virus såsom AIDS och cancer.

Källa: vaccinationsfaran.se