Nu börjar forskarna bryta tystnaden om Coronavirusets ursprung. Flera indiska forskare har tidigare påvisat att flera gensegment i SARS2/Covid-2019 har delar från HIV och andra virus. Något som tyder på att flera rekombinationer utförts.

Var har detta skett? Två möjligheter är för handen. Ettdera i naturen eller på laboratorium. På biovapenlaboratoriet i Wuhan har forskaren Shi Zhengli med bla forskningsmedel från Anthony Faucis i NIAID i USA under tiotalet år arbetat med dessa rekombinerade virus och även hur de uppträder i fladdermöss.

Läs mer på almanova.eu