Nokia har patent för att skydda mobilanvändare mot strålning – Används inte

mobilstrålning råtthjärnan Öppet brev till regering oroliga för mobilstrålningen hennes hjärntumör

År 1998 tog Nokia ett patent för att minska strålningsriskerna för sina kunder samtidigt som man försäkrar inför användarna att de i patentet beskrivna hälsoriskerna inte finns och att mobiltelefoner är helt säkra. Patentet beskriver en påverkan på nervceller kopplade till MS, den sjukdom som Nokias tekniska direktör Matti Niemelä drabbades av redan 2001. Niemeläs symtom förvärras närhelst han utsätts för strålning från trådlös teknik.

Nokias patent ”Radiation Shielding Apparatus for Communication Device” minskar användarens exponering för strålning. I patentansökan beskrivs hälsorisker som Nokia och de andra stora mobiltelefontillverkarna utåt förnekar gentemot allmänheten och sina kunder.

Läs mer på newsvoice.se

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here