År 1998 tog Nokia ett patent för att minska strålningsriskerna för sina kunder samtidigt som man försäkrar inför användarna att de i patentet beskrivna hälsoriskerna inte finns och att mobiltelefoner är helt säkra. Patentet beskriver en påverkan på nervceller kopplade till MS, den sjukdom som Nokias tekniska direktör Matti Niemelä drabbades av redan 2001. Niemeläs symtom förvärras närhelst han utsätts för strålning från trådlös teknik.

Nokias patent ”Radiation Shielding Apparatus for Communication Device” minskar användarens exponering för strålning. I patentansökan beskrivs hälsorisker som Nokia och de andra stora mobiltelefontillverkarna utåt förnekar gentemot allmänheten och sina kunder:

Mobiltelefoner har blivit allt populärare under de senaste tio åren. Under samma tid har kunskapen om hälsofaror av icke-joniserande strålning ökat. Den utsända strålning från en mobiltelefon är dock relativt låg, normalt några få hundra milliwatt. Å andra sidan finns mobiltelefonens antenn några få centimeter från hjärnan vid samtal, intill hörsel- och balansorgan.

Läs mer på newsvoice.se

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här