Familjen Rockefeller och instituten de grundat använder kris efter kris för att nå deras mål, det spelar ingen roll om det är krig, terrorism, klimatförändringar eller pandemier, målet är detsamma. Jacob Nordangård går i intervjun igenom Rockefeller-familjens historia samt hur de och annan världselit som