Nordirland har liksom Skottland, Frankrike, Grekland och Lettland meddelat att de totalförbjuder odling av GMO-grödor. Nordirlands miljöminister berättade att en av anledningarna till förbudet var att bevara Nordirlands rykte som ett land med ren natur.

Läs mer på globalresearch.ca