I intervjun berättar Marius Reikerås, norsk jurist, bakgrunden till de många anmälningarna av det norska Barnevaernet, en statlig myndighet som handhar omhändertaganden, fosterhemsplaceringar och tvångsmedel för att utse fosterföräldrar. Möjligen kan 300 barn till svenska föräldrar ha omhändertagits av norska Barnevaernet berättar han. En annan juridisk synpunkt är att Norge förde in FN:s Barnkonvention i sin lagstiftning 2003, något som inte alls hjälpt de barn som farit illa p.g.a. myndigheternas intrång. Sverige stoltserar med att införa samma lag 1 januari 2020.