Är odlad norsk lax från farlig att äta? Enligt dokumentären, Generique poisson: Elevage en eaux troubles som gjordes av France 2, är den det. Dokumentären stoppades från att visas på SVT men du kan nu se hela filmen här på Vaken.se och läsa mer om den obekväma sanningen odlad norsk lax.

Norge började med laxodling redan på 1970-talet och är i dag en massindustri som producerar över en miljard ton fisk till 97 länder världen över. Odlad norsk lax hade en sammanlagd vinst på nästan 30 miljarder kronor bara mellan åren 1998-2012 men nu slår journalister, forskare, läkare och experter larm om innehållet i fisken.

— Det farligaste du kan äta, säger miljöaktivisten Kurt Oddekalv i den franska dokumentären som SVT stoppade.

Svenska SVT hade köpt in den franska dokumentären (som du nu kan se nedan här på Vaken.se), men sändningen ställdes in efter att SVT berättar, ”att ett omfattande [norskt] PR-maskineri drogs igång” mot den svenska TV-kanalen. SVT uppger att de började ifrågasätta innehållet i dokumentären och att de fann att den endast gav ”en sida av historien”, trots att även fiskodlare intervjuades i dokumentären. Däremot fick inte de norska fiskodlarna komma till tals och mycket obekväma rapporter berättades i filmen om odlad norsk lax och den odlade fisken i sin helhet.

Chefredaktören, Martin Falklind för den svenska tidningen Fiskejournalen har själv erfarit de norska fiskeodlarnas ”PR-maskineri” och väljer att kommentera SVT’s val att stoppa sändningen av den franska dokumentären:

— Jag tror säkert att SVT i detta fall hade goda skäl för att ställa in sändningen. Men jag har själv erfarenheter av hur norsk odlingsindustri agerar när de upplever att de har blivit trampade på tårna. De kan upplevas ganska hotfulla, säger Martin Falklind till Fiskejournalen och säger att han hoppas på att det kommer fler filmer som granskar den industrin för odlad norsk lax. Men, då hoppas han att nya dokumentärer ger ett större fokus på fiskodlingarnas klimatpåverkan:

— Det är tydligt att de [norska fiskodlare] vill vända blickarna bort från själva kärnproblemet, hur laxodlingarna påverkar ekologin i havet och älvarna, säger Martin Falklind. Anledningen till att jag inte köper norsk lax, är det faktum att odlingarnas negativa miljöeffekter hotar havsmiljön och de vilda laxbestånden. Dessutom har norsk fiskodlingsindustri odlingar över hela världen och på bortaplan verkar de ta ännu mindre naturhänsyn.

På Sveriges Radios hemsida står det numera att laxen inte är farlig att äta enligt de svenska och norska myndigheterna som kontrollerar fisken. Men enligt norska forskare och läkare anses det vara en gåta varför fisken tillåts att säljas över huvud taget eftersom den odlade fisken innehåller mycket högre halter av kemikalier och antibiotika än vad övriga matvaror innehåller. Ändå säger de norska hälsomyndigheterna att gifterna i den norskt odlade fisken ligger långt under de tillåtna gränsvärdena.

Anne-Lise Bjørke Monsen, seniorkonsult på Haukelands universitetssjukhus i Norge, har svar på varför:

— Det finns ämnen i odlad lax som det inte sätts gränser för, men det betyder endast att du inte har tillräckligt med kunskap om ämnena och att de fortfarande kan vara potentiellt farliga ämnen, säger hon till norska tidningen VG. Hon berättar att hon finner det som ”ett nödvändigt försiktighetstänkande” när hon och hennes kolleger på sjukhuset nu avråder kvinnor, ungdomar och barn från att äta odlad fisk.

— Föroreningarna i den odlade fisken kan ge permanenta skador på barnens organ och dessa ämnen förknippas även med forskningsresultat som visat att de också kan leda till autism, ADHD, störningar i immunförsvaret och det endokrina systemet. Hon berättar också att när det ska fastställas vad som är tillåtna gränser av gifter i fisk, så måste det baseras på vad som händer under graviditet och amning.

— Om man inte har tillräckligt med kunskap om hur ämnen påverkar utvecklingen hos spädbarn, ska man inte rekommendera livsmedel som innehåller dessa ämnen. I Norge görs det mycket reklam för den norskt odlade fi