Är odlad norsk lax från farlig att äta? Enligt dokumentären, Generique poisson: Elevage en eaux troubles som gjordes av France 2, är den det. Dokumentären stoppades från att visas på SVT men du kan nu se hela filmen här på Vaken.se och läsa mer om den obekväma sanningen odlad norsk lax.

Norge började med laxodling redan på 1970-talet och är i dag en massindustri som producerar över en miljard ton fisk till 97 länder världen över. Odlad norsk lax hade en sammanlagd vinst på nästan 30 miljarder kronor bara mellan åren 1998-2012 men nu slår journalister, forskare, läkare och experter larm om innehållet i fisken.

— Det farligaste du kan äta, säger miljöaktivisten Kurt Oddekalv i den franska dokumentären som SVT stoppade.

Svenska SVT hade köpt in den franska dokumentären (som du nu kan se nedan här på Vaken.se), men sändningen ställdes in efter att SVT berättar, ”att ett omfattande [norskt] PR-maskineri drogs igång” mot den svenska TV-kanalen. SVT uppger att de började ifrågasätta innehållet i dokumentären och att de fann att den endast gav ”en sida av historien”, trots att även fiskodlare intervjuades i dokumentären. Däremot fick inte de norska fiskodlarna komma till tals och mycket obekväma rapporter berättades i filmen om odlad norsk lax och den odlade fisken i sin helhet.

Chefredaktören, Martin Falklind för den svenska tidningen Fiskejournalen har själv erfarit de norska fiskeodlarnas ”PR-maskineri” och väljer att kommentera SVT’s val att stoppa sändningen av den franska dokumentären:

— Jag tror säkert att SVT i detta fall hade goda skäl för att ställa in sändningen. Men jag har själv erfarenheter av hur norsk odlingsindustri agerar när de upplever att de har blivit trampade på tårna. De kan upplevas ganska hotfulla, säger Martin Falklind till Fiskejournalen och säger att han hoppas på att det kommer fler filmer som granskar den industrin för odlad norsk lax. Men, då hoppas han att nya dokumentärer ger ett större fokus på fiskodlingarnas klimatpåverkan:

— Det är tydligt att de [norska fiskodlare] vill vända blickarna bort från själva kärnproblemet, hur laxodlingarna påverkar ekologin i havet och älvarna, säger Martin Falklind. Anledningen till att jag inte köper norsk lax, är det faktum att odlingarnas negativa miljöeffekter hotar havsmiljön och de vilda laxbestånden. Dessutom har norsk fiskodlingsindustri odlingar över hela världen och på bortaplan verkar de ta ännu mindre naturhänsyn.

På Sveriges Radios hemsida står det numera att laxen inte är farlig att äta enligt de svenska och norska myndigheterna som kontrollerar fisken. Men enligt norska forskare och läkare anses det vara en gåta varför fisken tillåts att säljas över huvud taget eftersom den odlade fisken innehåller mycket högre halter av kemikalier och antibiotika än vad övriga matvaror innehåller. Ändå säger de norska hälsomyndigheterna att gifterna i den norskt odlade fisken ligger långt under de tillåtna gränsvärdena.

Anne-Lise Bjørke Monsen, seniorkonsult på Haukelands universitetssjukhus i Norge, har svar på varför:

— Det finns ämnen i odlad lax som det inte sätts gränser för, men det betyder endast att du inte har tillräckligt med kunskap om ämnena och att de fortfarande kan vara potentiellt farliga ämnen, säger hon till norska tidningen VG. Hon berättar att hon finner det som ”ett nödvändigt försiktighetstänkande” när hon och hennes kolleger på sjukhuset nu avråder kvinnor, ungdomar och barn från att äta odlad fisk.

— Föroreningarna i den odlade fisken kan ge permanenta skador på barnens organ och dessa ämnen förknippas även med forskningsresultat som visat att de också kan leda till autism, ADHD, störningar i immunförsvaret och det endokrina systemet. Hon berättar också att när det ska fastställas vad som är tillåtna gränser av gifter i fisk, så måste det baseras på vad som händer under graviditet och amning.

— Om man inte har tillräckligt med kunskap om hur ämnen påverkar utvecklingen hos spädbarn, ska man inte rekommendera livsmedel som innehåller dessa ämnen. I Norge görs det mycket reklam för den norskt odlade fisken, där man bland annat uppmuntrar mammor och barn att äta fisken och det oroar oss, fortsätter den norska sjukhusexperten Anne-Lise Bjørke Monsen.

Norsk lax ratas
I den franska dokumentären,  Generique poisson: Elevage en eaux troubles intervjuas den norska miljöaktivisten, Kurt Oddekalv. I filmen varnar han för att norsk lax är full av höga halter av farliga kemikalier, gifter och läkemedel som kvicksilver, endosulfan, dioxin, hemoglobin och antibiotika. En av orsakerna till detta hävdar han vara på grund av att för många laxar odlas i för små utrymmen.

— Uppåt två miljoner laxar kan leva i dessa små fiskodlingar. Laxen blir sjuk, säger Kurt Oddekalv och visar en film som tycks visa hur arbetare besprutar laxen med något slags medel.

Han berättar att höga mängder kemikalier, gifter och antibiotika används för att behandla den sjuka laxen. När de i dokumentären intervjuar vietnamesiska fiskodlare, framgår det att fiskens bakterier till slut blir resistenta mot det de besprutas med. Detta gör att företagen ständigt behöver höja doserna av de antibiotika och kemikalier som används i deras fiskodlingar.

Men det är inte bara i franska dokumentärer som norsk lax hamnar under blåsväder. Anne-Lise Bjørke Monsen, seniorkonsult på Haukelands universitetssjukhus i Norge, förstärker varningen med att säga följande till norska tidningen VG:

— Jag rekommenderar inte att gravida kvinnor, barn eller unga äter odlad lax. Detta är för att det är för osäkert med hur mycket gifter och läkemedel laxen innehåller och för att vi inte vet tillräckligt om hur dessa ämnen påverkar barn, ungdomar och gravida kvinnor.

De ämnen som den odlade fisken innehåller föder oro hos experterna och då är det de farliga miljögifterna i fisken som främst oroar. Miljögifterna som den norska fisken innehåller kallas för POP, vilket är en förkortning för Persistent Organic Pollutants. POP är ett samlingsnamn för några av världens farligaste miljögifter som bland annat, DDT, PCB och dioxin.

— Vad vi vet är, att den typ av föroreningar som har upptäckts i odlad lax, har visat sig ha en negativ effekt på hjärnans utveckling och har förknippats med bland annat autism, ADHD och minskad IQ, fortsätter Anne-Lise Bjørke Monsen. Vi vet också att föroreningarna i den odlade laxen kan påverka andra organ i kroppen, kroppens immunförsvar och ämnesomsättningen.

Men vissa av de miljögifter som påträffas i den norskodlade fisken anses endast vara farliga för spädbarn, berättar hon, där de bland annat kan leda till nervskador och sterilitet senare i livet. Tyvärr säger hon även att dessa gifter redan kan finnas lagrade i kroppen hos de mammor som har varit återhållsamma med odlad fisk under graviditeten.

—Gifterna lagras i kroppens fettvävnader och när du är gravid eller ammar överförs de till fostret eller spädbarnet. Om du började att äta odlad lax när du var liten kommer höga halter av dessa gifter att redan finnas i din kropp när du är gravid. Under tio års tid, säger Anne-Lise Bjørke Monsen, bryts endast hälften av POP-toxinerna ned av kroppen men 94% av dem överförs däremot med fetterna i mammans bröstmjölk.

Endosulfan och fiskfodret
Även gifterna i det foder som används i de norska fiskodlingarna har hamnat under, ett i detta fall, norskt blåsväder och då är det det farliga bekämpningsmedlet endosulfan man talar om. I flera forskarrapporter berättas det att endosulfan är ett av världens främsta orsaker till bekämpningsmedelsförgiftningar hos arbetare samt för de övriga djur, insekter och människor som kommer i kontakt med bekämpningsmedlet.

Endosulfans kroniska effekter hos människor rapporteras även att innebära defekta foster, reproduktionsproblem, långvariga hjärnskador, återkommande kramp, epilepsi, autism, försenad utveckling av reproduktionsorgan, flera olika cancer, lägre IQ, cerebral palsy, psykiatriska sjukdomar och blindhet. Många dödsfall hos djur — inkluderat fisk, vilddjur, husdjur och kreatur — har också vetenskapligt dokumenterats. Andra vanliga sjukdomstillstånd som har uppstått när djuren har kommit i kontakt med endosulfan är könsorgansdeformationer, missfall, infertilitet, avstannande i växten och sämre tillökning.

De vetenskapliga tester som har gjorts visar att endosulfan är väldigt giftigt för däggdjur vid hudkontakt, inandning eller förtäring och skapar en rad akuta neurologiska effekter, som inkluderar konvulsioner och död. Men det är inte bara människor och däggdjuren som tar stor skada av endosulfan utan bekämpningsmedlet är vetenskapligt dokumenterat att det även skapar stor skada på havs- och sjölevande organismer och djur. Speciellt farligt är endosulfan för nyföd