SVTs Uppdrag Granskning har med sina avslöjanden om FRA och NSA bara skrapat på ytan. De förstår inte hur djupt det här går. Naivitet eller ej ett första steg är alltid ett steg i rätt riktning.

Bill Binney är visselblåsare från NSA med 32 års erfarenhet inom organisationen. Han var teknisk chef och medansvarig för skapandet av massövervakning i den digitala eran. Förra året sa han:

We are that far from a turnkey totalitarian state

Han uttrycker det många befarat. Svart på vitt. Målet är en totalitär stat och USA är på god väg. Han säger nu att USA redan är en polisstat.

Data som NSA insamlat lämnas över till andra länder för att rentvättas och kommer sedan tillbaka. På så sätt tror man sig undgå lagen. Polisen får tillgång till avlyssning som de sedan använder. Men de får inte använda det i domstol utan måste bygga upp parallell information på laglig väg.

Man kan bara ana att Sverige och FRA är med på det här och gör på samma sätt. SÄPO trycker på för att få tillgång till data. Varför vill man det? Vad är intentionen?

Vi vet att 11 september med största sannolikhet var orkestrerat. Likaså att kriget mot terrorismen till stora delar är fabricerat. 11 september blev det verkliga startskottet för den totalitära processen med införandet av Patriot Act, NDAA, övervakningen, kraftigt ökad polisnärvaro och kontroller, skapandet av en kraftfull inhemsk armé i Homeland Security vars enda logiska syfte är mot den egna befolkningen, m m.

Att svenska myndigheter, SÄPO, MUST, FRA, m fl, inte skulle känna till sanningen om 11 september är ganska osannolikt när det är så tydligt. Är Sverige inne i en liknande totalitär process? Jag börjar befara det. Vem är med på det? Fredrik Reinfeldt och Carl Bildt? Varför annars denna tystnad och ovilja att tala om FRAs snedsteg?

Man kan bara hoppas att Uppdrag Granskning ökar takten i sin granskning och inte låter kognitiv dissonans, tidigare indoktrinering och mentala ramar leda bort dem från sanningen.

palbergstrom.com, NSA-veteran: Övervakningen en del av en totalitär process

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här