OneAmerica är ett stort livförsäkringsbolag i Indianapolis. Dess VD Scott Davison meddelade just att döma av policypåståenden dör amerikaner i arbetsför ålder plötsligt i aldrig tidigare skådat antal. Han rapporterar att alla livförsäkringsbolag upplever en 40-procentig ökning av dödstalen. ”Bara för att ge dig en uppfattning om hur illa det är, skulle en katastrof på en på 200 år vara 10% ökning jämfört med före pandemin. Så 40% är exempellöst.” Det här är inte covid-dödsfall. De är dödsfall till följd av tillstånd som orsakas av vaccinet.

Brian Tabor, ordförande för Indiana Hospital Association, rapporterar en motsvarande enorm ökning av sjukhusfall, inte från covid utan från alla möjliga saker, saker som är kända för att vara risker med vaccinet.

Med andra ord är den extraordinära ökningen av dödsfall och sjukhusvistelser förknippad med covid-vaccinerna.

Under det senaste året och kanske längre har jag rapporterat resultaten och förutsägelserna från toppmedicinska forskare som inte är på Big Pharma eller Faucis lönelistor. Resultaten av dessa forskare har undertryckts av Fauci och presstituterna. Kort sagt undergräver vaccinet det mänskliga immunsystemet och förvandlar det till ett vapen mot din egen kropp. Resultatet är hjärtinfarkt och de olika biverkningar som nu förknippas med vaccinet. En upprörd och arg Dr. Sucharit Bhakdi förklarar processen