Nu lanseras Strålskyddsstiftelsen – för bättre information om strålningens risker

0
2257
mobilstrålning

Mikrovågsstrålningen har ökat lavinartat i vår miljö, framför allt på grund av den kraftiga expansionen av mobiltelefoni och trådlös teknik. Samtidigt visar forskningen på allvarliga risker för människan och miljön. Många av de sjukdomar som kan triggas av strålningen ökar, bland annat cancer och psykisk ohälsa.

Strålskyddsstiftelsen har bildats på grund av ett akut behov av korrekt information om riskerna, av stöd till skadade och skärpta regleringar av produkter och verksamheter som avger elektromagnetisk strålning.

stralskyddsstiftelsen.se

Läs mer på newsvoice.se