Region Västerbotten har fattat beslut om att studenter som av olika skäl valt att inte ta de experimentella vaccinen inte heller får göra sin praktik på någon av regionens verksamheter och därför inte heller kan slutföra sin utbildning.

Region Västerbotten ställer krav på vaccination mot covid-19 vid verksamhetsförlagd utbildning. Region Västerbotten kommer inte att tillåta ovaccinerade vårdstudenter på verksamhetsförlagd utbildning från och med höstterminen 2021 och fram till att annat beslut fattas”, skriver man i ett uttalande.

nyadagbladet.se