Anarchos förlag har nyligen givit ut den facklitterärar boken ”Överlista din cancer – alternativa icke-toxiska behandlingar som fungerar” av författaren Tanya Harter Pierce. En kort presentation av denna bok ges nedan.

Denna bok på svenska tar på ett lättfattligt och översiktligt sätt upp 21 alternativa cancerbehandlingar som inte använder sig av läkemedel eller metoder som är toxiska (giftiga) för kroppen samt även viktiga generella frågor om vad man bör tänka på vid val av behandling.

 

Som många säkert känner till är frågan om cancerbehandlingar som inte är liktydiga med kirurgi, kemoterapi och strålbehandling, vilka förespråkas av den konventionella medicinen, ett kontroversiellt ämne. Tanya Harter Pierce visar i denna bok att det finns mycket goda skäl till att titta närmare på alternativa icke-toxiska cancerbehandlingar.

Boken tar även upp hälsofrågor som inte enbart är specifika för cancer. Några exempel på detta är syra-basbalansen, hur den kvinnliga hormonbalansen påverkar hälsan och vilka toxiska ämnen i miljön och i oss själva som kan bidra till ohälsa

Du beställer boken här hos anarchos förlag

Ny Bok: Överlista din cancer

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här