En ny fransk studie om långtidseffekterna av GMO-mat visar att Monsantos Roundup bekämpningsmedel och GMO-majs, även i måttlig mängd, gav råttor tumörer, lever- och njurskador och tidig död.

palbergstrom.com, Ny chockerande GMO-studie