Torsdagen den 11 september 2014 var 13-årsdagen av de kontrollerade explosionerna av uppenbart planterade högexplosiva och brännande kap-laddningar – av de tre World Trade Center-skyskraporna 1, 2 och 7. Baserat på egna och många andras erfarenheter de senaste 13 åren tror jag att jag kan förutspå med stor säkerhet att det inte kommer att tas upp i den företagskontrollerade media att känd vetenskap har helt motbevisat Cheney/Bush-administrationens konspirationsteori.

Förra veckans Duty to Warn-kolumn kritiserade allvarligt tidigare nämnd media för att de fortsätter med den (fragila och bevisbart falska) lögnen genom att konsekvent referera till det som hände som ”911-attacker” vilket lurar läsarna, tittarna och lyssnarna att tro att det var två flygplan som kraschade in i två av tornen vilket möjliggjorde för USA att riskera starten på tredje världskriget.

Sanningen är förstås att insiders behövde iscensätta en mycket mer katastrofal händelse som involverade totala kollapser av skyskraporna. Hade man bara haft två plan som träffade två av tornen, två korta eldklot, och några få kontorsbränder som brann ut fort, hade brottsplatsen visat att de enorma 110-våningar höga bärbjälkarna var intakta, liksom byggnaderna, och bara hundratalet offer i stället för 3000. Dessutom hade man funnit de svarta lådorna intakta liksom eventuella passagerare, om några, som fanns ombord (planen kördes sannolikt datorstyrda snarare än styrda av de anklagade amatör-kaparna som inte ens kunde flyga propellerplan).

Bevisen är så överväldigande att 9/11 var en falskflagg-operation att vilken legitim domstol (om det nu finns några) som använde sig av expertvittnen lätt kunnat avgöra att den officiella versionen är osann.

En briljant 5-minuters genomgång av 9/11 av James Corbett ( http://www.corbettreport.com/about/ och https://www.globalresearch.ca/ ) kan ses på https://www.youtube.com/watch?v=yuC_4mGTs98 , Mer grundliga exposéer av 9/11 kan ses på: https://www.youtube.com/watch?v=Ddz2mw2vaEgd

”Varför vägrar hyggligt folk att se på (eller tro på ) bevisen?”

Vad som också behöver undersökas är följande fråga:

”Varför vägrar hyggligt folk att se på bevisen?”

Eller, i en situation som kanske är sannolik, om dessa hyggliga människor faktiskt hade tillbringat de få timmarna som krävs för att kunna undersöka bevisen adekvat,

”varför vägrar de sedan erkänna existensen av bevisen som totalt överbevisar den officiella historien som de på något sätt kommit att tro på?”

Det är lätt att förstå anledningen till att mäktiga statliga eller privata enheter mörkar viss fakta. Deras jobb, inkomst, prestige, välbefinnande och personliga säkerhet (även liv) kan vara beroende av att göra vad marionettmästarna och betalningsmästarna vill att de ska göra. Ibland krävs det inte ens någon direkt order; de kanske bara känner instinktivt vad de ska göra.

Den företagsstyrda media (allt från förlag, redaktörer och största aktieägarna) och deras välbetalda talande-huvuden gör gemensam sak med de statliga organ som insisterar på sekretess och skapandet av sannolika ”heliga” myter (och därmed den avsiktliga lögnandet mot medborgarna) om de anser att den nationella säkerheten (eller aktiemarknadens hälsa) står på spel.

Vita huset, kabinettet, the Joint Chiefs of Staff, Pentagon, militära karriärister, CIA, FBI, NSA (och dussintalet till nationella säkerhetsorgan), de företagsstyrda politikerna, lagstiftarna och andra tankeledare tar vissa ”heliga” myter och behovet av mörkläggning av smärtsamma fakta på väldigt stort allvar.

Om en sällsynt samvetsgrann person (som också satt i en maktposition) skulle välja att stå upp mot de riktiga makthavarna, vilket var fallet med JFK, Martin Luther King, Robert F. Kennedy och senatorn Paul Wellstone, får det allvarliga konsekvenser.

Att förstå motivationen hos de ”goda tyska” folken som säger ”Jag kunde inte tro det även fast jag visste att det var sant”?

Men psykologin bakom varför i vanliga fall goda människor väljer att vara tysta i mötet med ovälkomna sanningar har många följdeffekter, vilka jag ska gå igenom mer grundligt i en framtida kolumn. (En suverän serie artiklar av psykologen och 9/11-sanningssökare, Francis Shure, med titeln ”Varför tystnar – eller värre – goda människor angående 9/11?” kan läsas på: http://www.ae911truth.org/en/news-section/41-articles/821-why-do-good-people-become-silentor-worseabout-911-.html

För tillfället, kan intresserade läsare överväga att läsa in sig på de följande psykologiska realiteter som kommer att delvis kunna förklara varför sanningen om 9/11 är ett sådant tabubelagt ämne:

Kognitiv dissonans: det psykologiska obehag någon känner då den nås av ny information som motsäger djupt liggande föreställningar som nu helt plötsligt visar sig vara falska,

Förnekelse, ”Lydnad mot” (Stanley Milgrams ledande verk), ”1984” och George Orwells idé om Dubbeltänk (förmågan att ha två motsägelsefulla idéer i ens medvetande på samma gång och accepterande av dem båda),

Grupptänkande (”springa med flocken”),

Förnekelse, likformighet, och rädslan för att utmana en ”helig myt” – och därför bli utstött av den grundlurade majoriteten.

Jag inkluderar nedan utdrag från en viktig artikel från Global Research skriven av Elizabeth Woodworth om de allvarliga problemet med tystnaden från de flesta akademiker och lärda angående 9/11-sanningen. Historiskt sett har akademiker tillåtits – om än inte uppmuntrats – att vara oberoende, frispråkiga och modiga tänkare, men eftersom de är mänskliga och i ökande grad fråntagna makten som del av ett alltmer företagskontrollerat amerikanskt universitetssystem, utsätts de för samma psykologiska, sociala, ekonomiska och företagsliga influenser som alla vi andra.

Woodwoth skriver om en ny dokumentär med titeln ”9/11 i det amerikanska samhället” vilket vann priser vid 2013 års University of Toronto Film Festival. Filmen producerades och regisserades av Adnan Zuberi. Trailern kan ses på https://www.youtube.com/watch?v=OFzVKDdCa6s

Jag inkluderar nedan utdrag från en viktig artikel från Global Research skriven av Elizabeth Woodworth om de allvarliga problemet med tystnaden från de flesta akademiker och lärda angående 9/11-sanningen. Historiskt sett har akademiker tillåtits – om än inte uppmuntrats – att vara oberoende, frispråkiga och modiga tänkare, men eftersom de är mänskliga och i ökande grad fråntagna makten som del av ett alltmer företagskontrollerat amerikanskt universitetssystem, utsätts de för samma psykologiska, sociala, ekonomiska och företagsliga influenser som alla vi andra.

Woodwoth skriver om en ny dokumentär med titeln ”9/11 i det amerikanska samhället” vilket vann priser vid 2013 års University of Toronto Film Festival. Filmen producerades och regisserades av Adnan Zuberi. Trailern kan ses på https://www.youtube.com/watch?v=OFzVKDdCa6s

”9/11-sanningen” och akademins misslyckande att undersöka händelserna den 11 september, 2001

av Elisabeth Woodworth – en av grundarna av 911 Consensus Panel ( http://www.consensus911.org/ )

Akademikerna har varit mesproppar när det rör sig om sanningen om vad som verkligen hände den 11 september 2001, i detta sekels första ökända dag.” – Michiel Horn, kanadensisk historiker

Hela artikeln upplagd på: Global Research, 5 september 2014

“9/11 Truth” and the Failure of the Academic Community to Explore the Events of September 11, 2001

Nu i början av det akademiska läsåret och nära årsdagen av 9/11 passar det att se denna ögonöppnande dokumentär om misslyckandet inom akademin att utforska bevisen om händelserna den 11 september. Det finns bokstavligen dussintals granskade vetenskapliga rapporter som utmanar den officiella amerikanska versionen av händelseförloppet den 11/9 som akademiker helt enkelt inte talar om. Dessa artiklar kvarstår publicerade i den vetenskapliga litteraturen – i de flesta fallen icke refererade, ej undersökta och oemotsagda.

Det akademiska misslyckandet angående 9/11 inom traditionell vetenskaplig utgivning

I ljuset av storleken på 9/11-tragedin, och det pågående allmänna tvivlet och orsaken [1] har vetenskapssamhället varit oroande tyst. [2] Även om många studier som ifrågasätter den officiella versionen har publicerats i peer-granskade vetenskaps- och ingenjörstidskrifter, så har de inte skapat någon debatt inom litteraturen, eller någon medierapportering. Detta är helt nytt, för nya vetenskapliga studier stimulerar alltid ett spår av diskussioner – antingen brevledes, svarsinlägg eller ytterligare studier.

Två exempel på peer-granskade artiklar som skulle ha skapat sensationella rubriker och stimulerat stora vetenskapliga diskussioner men som i stället föll i glömska återfinns nedan:

1. En artikel publicerad i Journal of Business rapporterade ekonometrikern Dr. Paul Zarembkaas en 99% sannolikhet att stora volymer av insider-handlande skedde med American Airlines och United Airlines aktier dagarna före 9/11; [4]

2. En artikel av nio författare som publicerades i den peer-gransade Open Chemical Physics Journal (2009) rapporteras det om att icke reagerad nanotermit, som kan fås att fungera eldskapande (som vanlig termit), eller explosivt, fanns i fyra oberoende prov från World Trade Center-dammet. [5] Nanotermit är ett högteknologiskt ämne som inte återfinns i naturen, men det har inte skett någon publicerad forskning som uppföljning till denna banbrytande artikels enastående slutsatser.

I korthet har ämnet varit oberörbart.

Uppenbara anomalier i regeringens version av händelseförloppet som borde ha skapat akademiskt intresse

Denna dokumentär intervjuar en grupp bestående av tio före detta och nuvarande kanadensiska och amerikanska universitetsprofessorer [6] om de ögon-öppnande motsägelserna i den officiella versionen.
Några av dessa är:
1. Ground Zero var den största brottsplatsen i den amerikanska historien, och ändå kördes de avslöjande stålbalkarna bort med truck innan någon rättsteknisk undersökning hade genomförts.
2. Från början skulle det inte ske någon utredning, och enbart på grund av det intensiva politiska trycket från familjerna startades en utredning 2003.
3. Paradoxalt nog, skriver the 9/11 Commission Report (2004) att dess syfte var ”att ge den mest kompletta redogörelsen av händelserna,” men ”inte tilldela individuell skuld,” [7]
4. Icke desto mindre anklagar rapporten al Qaeda, och baserar 25% av sina referenser på vittnesmål avgivna under tortyr, och har inga talespersoner att representera den åtalade.
5. Den verkställande chefen för 9/11 Commision, Philip Zelikow – en vita huset-insider – avgränsade rapportens händelseförlopp i förväg genom att tillhandahålla en översikt av fynden innan undersökningen hade börjat.
6. NIST (National Institute of Standards and Technology) slutsatser angående tvillingtornens och WTC7s kollapser var baserade på förenklade modeller som bröt mot Newtons fysik och stod i konflikt med direkta observationer.
7. Efter sju års studier erkände NIST att fritt-falls-acceleration hade förekommit i 47-våningars-stålramade WTC byggnad 7, som inte träffades av något flygplan – men som bara kunde hänvisa till kontorsbränder för att förklara denna aldrig tidigare skådade händelse.

Kulturellt tryck för att avlegitimera undersökningar av 9/11

Hur kunde dessa extraordinära anomalier ha blivit ignorerade och förbisedda av den akademiska världen? Termen ”konspirationsteori” introducerades först i vardagligt tal av CIA efter publiceringen av Warren-kommissionens rapport om mordet på JFK, när ”en undersökning av folks åsikter nyligen indikerade att 46% av det amerikanska folket inte tror att Oswald agerade på egen hand, och mer än hälften av de som tillfrågades i undersökningen ansåg att kommissionen hade lämnat några frågor obesvarade.” Dokumentet, som lämnades ut efter en FOIA-ansökan 1976, angav riktlinjerna för CIA:s intressen av ”ryktet för den amerikanska regeringen. ”[8] Termen ”konspirationsteori” som tidigare varit ett värdeneutralt ord började få en alltmer negativ innebörd och definierade vissa ämnen som off-limit både vad gäller undersökning och debatt. Termen har till och med kallats en ”vapenifierad term.”[9]

En av professorerna i filmen hänvisar till ”en tystnadens spiral,” och en annan till ”tankestoppare”- som förändringen av ”konspirationsteori.” En tredje hänvisade till 9/11 som ”en regeringshistoria som är oberörbar.” En annan sa att bara ta upp ämnet i akademiska kretsar är förbjudet på något sätt, onämnbart – och befläckar den som tar upp ämnet och anses som hädelse. Ibland blir personerna som tar upp det själva attackerade. Det var till och med så att ett antal professorer som vidhöll sin forskning blev smutskastade, trakasserade och till och med avskedade för att ha inlett arbete inom detta område.

Följdeffekter av 9/11

Även om 9/11 sällan har ifrågasatts inom akademin, så har dess implikationer och följdeffekter varit tillåtna ämnen att studera, och inkluderar följande:
1. Det eviga, allomfattande ”globala kriget mot terrorism,” som startade med ockupationen av Afghanistan 2001, kostnaden på många miljarder dollar och hundratusentals liv.
2. Ockupationen av Irak 2003 (som av många soldater tros ha rättfärdigats av 9/11), med ytterligare kostnader på miljarder dollar och hundratusentals liv;
3. Den pågående militära inblandningen i länder i mellanöstern som Libyen och Syrien;
4. Rädslan och misstron mot muslimer orsakade av de Saudiska identiteterna hos de påstådda kaparna – vilka har underminerat varje möjlighet till global harmoni och enighet;
5. Upphävandet av amerikanska konstitutionella garantier som Habeas Corpus och Posse Comitatus (som förbjuder amerikansk militär inblandning inom landet och för lokala angelägenheter sedan 1878);
6. Införandet av elektronisk övervakning i strid med det fjärde tillägget till konstitutionen (1789) – vilket 1967 visade att elektronisk övervakning anses göra våld på ”en rimlig förväntan på personlig integritet”;
7. Omak och trängsel inom flygbranschen över hela världen.

Det är obehagligt den akademiska världen, trots dessa horribla effekter, har fortsatt tiga om själva den utlösande faktorn – bortsett från ett fåtal modiga professorer som har undersökt de flagranta orimligheterna vid 9/11 och de följande brotten mot internationell lag. Som nämnts tidigare har dessa människor mötts av förakt, disciplinära åtgärder och till och med avsked.

Sammanfattningsvis: 30-40% av den amerikanska befolkningen misstänker att 9/11 var en falsk-flagg-operation, vilket innebär ett brott av staten mot demokratin. I stället för att utforska bevisen som finns tillgängliga för blotta ögat, har majoriteten av den akademiska världen helt enkelt tittat åt andra hållet. Man kan bara hoppas att akademin kommer att byta riktning och arbeta för att få bort den långa skugga som den har hjälpt till att kasta över det 21:a århundradets mänskliga civilisation.

Som vinnare av pris vid University of Toronto Film Festival, har ”9/11 i den akademiska världen” hyllats som en måste-se. Här är några citat från akademiker:

”Denna dokumentär konfronterar akademins okritiska respons av vår tids milstolpe” – Lance deHaven-Smith, Florida State University Professor inom statsvetenskap.

”Den kanadensiska historikern Michiel Horn har observerat att professorer som regel är mesproppar. Denna film dokumenterar också undantag från Horns regel: professorer med stake nog att ställa kritiska frågor.” – Kenneth Westhues, medlem i Society for Academic Freedom and Scholarship

”Den akademiska friheten skyddar akademiker som rapporterar om obekväma sanningar från de oinformerade, men, som Adnan Zuberi påminner oss om, innebär också den akademiska friheten ett ansvar hos akademikerna att söka sanningen.” – Dr. Roger W. Bowen, generalsekreterare för the American Association of University Professors

”Jag ser det som bekymmersamt att så få män och kvinnor som arbetar inom våra universitet – och det finns pålitliga undantag – på allvar har engagerat sig i frågan om vad som egentligen hände 9/11 och varför. Det finns så många hål och begränsningar i den officiella versionen att den formligen skriker efter grundlig intellektuell faktainsamling och analys.” Alvin A. Lee, professor emeritus, McMaster University

Filmen avslöjar en ny sjukdom som plågar vårt samhälle, som gör det tabu till och med för akademiker att söka politiskt störande sanningar. Låt oss hoppas att filmen kommer att fortsätta bereda väg för ett mer öppet förhållningssätt till 9/11, och till den överväldigande mängd forskning som motsäger den officiella storyn.

Ny dokumentär om 11 september, 2001: ”9/11 in the Academic Community”


Noter

[1] En Scripps Howard/Ohio University-studie visade 2006 at ”mer än en tredjedel av den amerikanska befolkningen misstänker att statsanställda hjälpte till vid 9/11-terrorist-attacken eller valde att inte försöka hindra dem så att USA kunde starta krig i Mellanöstern.” ”Third of Americans suspect 9-11 government conspiracy.” Thomas Hargrove, 8 augusti, 2006 ( http://www.aldeilis.net/english/nj/012.pdf )

[2] En ”9/11-forskningsguide” från Florida International University räknar bara upp regeringsrapporter, film och media och påhittade källor. http://libguides.fiu.edu/content.php?pid=242646&sid=2003753 .

[3] Följande artiklar är peer-granskade journalartiklar som tar upp frågor runt dagen 11 september 2001 ur ett kritiskt perspektiv. Akademiker uppmuntras att intressera sig för 9/11-forskning. ( http://911inacademia.com/journal-papers/ ) Se även: The 9/11 Consensus Panel, ”Evidence-Based Literature Sources Opposing The Official Story of September 11” ( http://www.consensus911.org/references-evidence-based/ ).

[4] Allen M. Pteshman, ”Unusual Option Market Activity and the Terrorist Attacks of September 11, 2001,” Journal of Business, 79 (2006) 1703-26. Två efterföljande finans-artiklar kom med ytterligare bevis för insider-trading, men dessa ekonomiska undersökningar har inte utmanats vare sig från privat eller offentligt håll. ( http://www.consensus911.org/point-g-2/ ).

[5] Niels H. Harrit, Jeffrey Farrer, Steven E. Jones, Kevin R. Ryan, Frank M. Legge, Daniel Farnsworth, Gregg Roberts, James R. Gourley, and Bradley R. Larsen, ”Active Thermitic Material Observed in Dust from the 9/11 World Trade Center Catastrophe,” The Open Chemical Physics Journal, 2009, 2: 7-31 ( http://www.benthamscience.com/open/tocpj/articles/V002/7TOCPJ.htm ).

[6] Dr. David MacGregor, Prof. Sociology, Univ. Western Ontario; Dr. Michael Truscello, Asst. Prof. English, Mt. Royal Univ., Dr. Graeme MacQueen, Prof. Emeritus Religious Studies, McMaster Univ., Dr. Richard Lee, Prof. Emeritus Anthropology, Univ. of Toronto; Dr. John McMurtry, Prof. Emeritus Phil. at Guelph Univ., Dr. Walter Pitman, Former President of Ryerson Univ. and Order of Canada; Dr. Omar M. Ramahi, Prof. Electrical and Computer Engineering, Univ. of Waterloo; Dr. Paul Zarembka, Prof. Economics, SUNY, Buffalo; Dr. Robert Korol, Prof. Emeritus Civil Engineering, McMaster Univ., Dr. Lynn Margulis (1938-2011) was a Distinguished University Professor in the Department of Geosciences at the University of Massachusetts. More information at: ( http://911inacademia.com/cast/ ).

[7] The 9/11 Commission Report, 2004, p. xvi ( http://www.9-11commission.gov/report/911Report.pdf ).

[8] CIA, ”Concerning Criticism of the Warren Report,” CIA Document #1035-960 ( http://www.jfklancer.com/CIA.html ).

[9] ”’Conspiracy Theory,’ Foundations of a Weaponized Term,” James F. Tracy, Global Research, January 22, 2013 ( https://www.globalresearch.ca/conspiracy-theory-foundations-of-a-weaponized-term/5319708?print=1 ).

Originalartikel på engelska: globalresearch.ca, Ny dokumentär om 11 september, 2001: ”9/11 in the Academic Community”

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här