Under tisdagen antogs en ny EU-lag som ger medlemsländer fullmakt att stänga ned och blockera webbsidor. Syftet sägs vara att man ska kunna “skydda konsumenter från skadliga produkter”, och lagen ingår i det så kallade Consumer Protection Cooperation-projektet.

Många är dock skeptiska till lagen och menar att den öppnar upp för ett omfattande maktmissbruk och censur. Detta eftersom myndigheterna får rätten att stänga ned och blockera hemsidor helt utan att saken behandlas i en domstol. Att ägaren till en webbsida som stängs ner saknar möjlighet att motsätta sig beslutet eller överklaga till en domstol gör inte heller saken bättre, menar kritikerna.

Läs mer på nyadagbladet.se