Under åren som gått sedan den 11:e september 2001 har det efterhand kommit fram uppgifter som motsäger den officiella versionen av händelseförloppet. Dessa uppgifter har ALDRIG rapporterats i vanlig media. Tack vare Internet har information kunnat spridas och vi är nu många som vet att den officiella versionen inte är sann. Tack vare filmer som ”911 Mysteries”, ”Zero – An Investigation Into 9-11”, ”Explosive Evidence – Experts Speak Out”, ”911 False Flag” mfl har information kunnat spridas.

Nu har det kommit en ny välgjord film av den italienska filmskaparen Massimo Mazzucco som heter ”September 11 – The New Pearl Harbor”. Filmens introduktion är en jämförelse mellan Pearl Harbor och 11:e september -attentaten. Filmen går sedan igenom några av de många kontroverser som omger händelserna den 11:e september 2001 och ställer 50 frågor. Filmen innehåller den del nya uppgifter som gör att även den som redan känner till mycket om händelserna har behållning av filmen. Annars är filmen en bra översikt för människor som tidigare inte tagit del av så mycket information om händelserna. Filmen är fri att distribuera och finns på filmskaparens hemsida.

LÄMNA ETT SVAR