För ett par år sedan skrev jag en lång artikelserie kallad ”Hur oligarkerna blåser massorna” i tidningen Sourze. (1) I den visade jag hur en relativt liten grupp rika elitister länge styrt och fortfarande styr världen, samt att många av de ledande figurerna under de senaste årtiondena har återfunnits, och återfinns i bland annat USA. Föga överraskande blev många upprörda över mina ”befängda påståenden”, precis som de blivit över mina artiklar om fluor, svininfluensan, 9/11 och illegal avlyssning, och inte så sällan famlade de efter en foliehatt. Man kan bara undra vad de tänker i dessa dagar när både Wikileaks, Bradley Manning, Edward Snowden, Sibel Edmonds och många andra har exponerat den ena lögnen efter den andra om sådant som mainstreammedia och akademia envetet rapat som självklara sanningar.

Idag vet vi att flera studier visar att fluor sänker IQ-nivån hos människor, (2) att svininfluensan var mindre farlig än man påstått och att vaccinet gav många narkolepsi. (3) Vi vet också att den officiella förklaringen till 9/11 kryllar av lögner (4) och att praktiskt taget hela världens befolkning avlyssnas. (5) Men låt oss återvända till påståendet om att en oligarki styr världen:

En ny Peer-review-studie av professorerna Martin Gilens och Benjamin Page vid Princeton respektive Northwestern University, visar att USA:s regering inte representerar majoriteten av medborgarnas intressen utan att de istället styrs av de rika och mäktiga, det vill säga oligarkerna. I rapporten,”Testing Theories of American Politics: Elites, Interest Groups, and Average Citizens”, (6) använde Gilens och Page omfattande politiska uppgifter som samlats in mellan 1981-2002 för att empiriskt fastställa tillståndet i USA:s politiska system. Efter att ha plöjt igenom nära 1800 politiska beslut från perioden och jämfört dem med genomsnittliga amerikaners uttryckta preferenser så fann de att USA domineras av den ekonomiska eliten:

Den centrala punkt som framträder i vår forskning är att ekonomiska eliter och organiserade grupper som företräder affärsintressen har betydande självständiga effekter på den amerikanska regeringens politik, medan massbaserade intressegrupper och den genomsnittlige medborgaren har lite eller inget självständigt inflytande”, (7) förklarar Gilens och Page.

Rapporten visar, att när en majoritet av medborgarna är oense med den ekonomiska eliten och/eller organiserade intressen, då förlorar de i allmänhet. Med andra ord så överensstämmer den amerikanska regeringspolitiken sällan med inställningen hos de flesta amerikaner. Däremot gynnar den ofta särintressen och lobbyorganisationer. För dem som är någorlunda bevandrade i verkligheten kommer uppgifterna förstås inte som en överraskning. Lika lite som att Obama´s löften om att stänga Guantanamo inom ett år efter att han valts inte infriades. Eller att USA:s senat härom veckan röstade ner förslaget Freedom Act, som kraftigt skulle begränsa de amerikanska myndigheternas möjlighet att massövervaka folks telefonsamtal. (8)

En studie av forskarna Susan Stewart, Margarete Klein, Andrea Schmitz och Hans-Henning Schröder angående utvecklingen i Ryssland och flera forna Sovjetrepubliker efter murens fall visade att även där så tog oligarkin i hög grad makten. (9) Att Sovjets kommunistdiktatur gick i graven är förstås inget att sörja men vad som följde var en smärtsam process av korruption och hänsynslös utslagning. Under Jeltsins tid blev de ryska oligarkerna en stor maktfaktor inom politiken och smarta affärsmän roffade snabbt åt sig stora delar av landets näringsliv.

2014 publicerade den franske forskaren Thomas Piketty banbrytande studier i den omtalade bästsäljaren ”Le capital au XXIe siècle”, (Kapitalet i det 21:a århundradet). Piketty visade hur ojämlikheten i väst låg på en extremt hög nivå 1870-1914, planade ut efter de stora krigen på 1900-talet, men nådde rekordnivåer igen efter 1980. (10) (Notera dock att medan många av de välbärgade såg sina förmögenheter minska under 1900-talet så gjorde den rikaste procenten av de rika jättevinster på krigen). (11) Pikettys forskning visar att de rikaste 1 procenten i världen under de senaste trettio åren har stärkt sina positioner på bekostnad av de övriga 99 procenten, ett faktum jag själv påtalade redan för flera år sedan. (12)

Thomas Piketty

I Skandinavien äger de 10 procent rikaste cirka 50 procent av allt kapital. I Europa äger de tio högsta procenten cirka 60 procent av allt kapital medan deras motsvarighet i USA äger hela 72 procent av allt kapital. (13) De senaste 30 åren har inkomsterna för de rika ökat med mer än 200 procent och välståndsklyftan mellan rika och fattiga har vuxit. Den rikaste procenten har ökat sin andel av inkomsterna i 24 av 26 länder mellan 1980 och 2012 och är rikare än någonsin. Idag ägs nära hälften av världens rikedomar av endast 1 procent av befolkningen, (14) som har mer tillgångar än de 90 procenten i botten har tillsammans. Det innebär att ojämlikheten närmar sig de nivåer som fanns på 1800-talet.

Rikedomen hos denna 1 procent uppgår till sanslösa 110 biljoner dollar, (15) vilket är 65 gånger den totala mängd som bottenhalvan av världens befolkning äger. Dessutom äger de 85 rikaste personerna i världen idag lika mycket som den fattigaste hälften (3,5 miljarder människor) av jordens befolkning gör tillsammans (16) och sju av tio människor bor i länder där den ekonomiska ojämlikheten har ökat de senaste 30 åren, (17) I USA har den rikaste procenten dragit in hela 95 procent av tillväxten sen finanskrisen 2008/09 medan de nedre 90 procenten blivit fattigare. (18) Något som givetvis stärker Gilens och Pages slutsatser ovan.

De brittiska forskarna Richard Wilkinson och Kate Pickett, gav för några år sen ut ”The Spirit Level”, (på svenska ”Jämlikhetsanden), i vilken de redovisade analyser av statistik om hälsa och sociala problem i 23 av världens rikaste länder. De visade att skillnader i ohälsa mellan rika och fattiga kunde förklaras med en enda variabel; ekonomisk ojämlikhet. Wilkinson och Picket upptäckte att de sex ojämlikaste länderna inom OECD var Australien, Nya Zeeland, Singapore, Portugal, Storbritannien, och USA där den rikaste femtedelen tjänade mellan 7 och 10 gånger så mycket som den fattigaste femtedelen. På punkt efter punkt fann de samband mellan ojämlikhet, misstroende, psykisk sjukdom, alkohol och drogmissbruk, barndödlighet, livslängd, fetma, skolprestationer, tonårsfödslar, mord, fängelsestraff och social rörlighet. (19)

Wilkinson och Pickett menar att politiker försöker komma tillrätta med sociala och medicinska problem som kriminalitet, utslagning och ohälsa via mer eller mindre verkningslösa punktinsatser. Bakom en tunn fasad av handlingskraft har man i praktiken gett upp kampen för ett bättre samhälle eftersom problemen verkar olösliga. Mot denna inställning ställer Wilkinson och Pickett begreppet ”evidensbaserad politik”, och menar att om politikerna i den rika världen verkligen vill skapa en bättre framtid måste de minska inkomstskillnaderna. Eftersom oligarkerna styr så får vi nog betrakta det som föga sannolikt.

2009 uppskattades världens samlade militärutgifter uppgå till 1 339 miljarder dollar per år, det vill säga 11 000 miljarder kronor. Det innebär att 981 miljarder i månaden, 225 miljarder i veckan och 32 miljarder om dagen, hade lagts på militära medel. Jämför siffrorna med de cirka 1 200 miljarder kronor som året innan finansierade samtliga EU:s verksamheter. 2012 uppgick världens samlade militärutgifter till cirka 1756 miljarder dollar. (20) Det behöver knappast påpekas att de astronomiska summor som läggs på detta skulle kunna åtgärda åtskilliga av de problem vi ser idag vad beträffar sjukdomar, svält och orättvisor i världen.

Författare: Michael Delavante, Ny forskning bevisar att oligarkerna styr

modern-slave

Källor:
(1) ”Hur oligarkerna blåser massorna”: /hur-oligarkerna-blaser-massorna-del-1/ Se även: /tag/delavante/page/4/

(2) Breaking: Major Harvard Study Published in Federal Govt Journal Confirms Fluoride Lowers IQ by Anthony Gucciardi, Natural Society, July 27th, 2012. Fluoride & IQ: The 42 Studies. By Michael Connett & Tara Blank, PhD , fluoridealert.org, Nov. 16, 2014.

(3) Registerstudie bekräftar ökad risk för narkolepsi efter vaccination med Pandemrix hos barn och ungdomar och visar även en riskökning hos unga vuxna. http://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/Nyheter-2013/Registerstudie-bekraftar-okad-risk-for-narkolepsi-efter-vaccination-med-Pandemrix-hos-barn-och-ungdomar-och-visar-aven-en-riskokning-hos-unga-vuxna/ http://www.lakemedelsverket.se. Se även: Stor studie bekräftar ökad risk för narkolepsi hos unga som vaccinerats. https://www.vardforbundet.se/Vardfokus/Webbnyheter/2013/Mars/Ny-studie-bekraftar-okad-risk-for-narkolepsi-hos-unga-som-vaccinerats/

(4) Ron Suskind, “The Price of Loyalty: George W. Bush, the White House, and the Education of Paul O’Neill“,Simon & Schuster; Reprint edition,, 2004. Se även: Susan Lindauer, ”Extreme Prejudice: The Terrifying Story of the Patriot Act and the Cover Ups of 9/11 and Iraq”, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2010. Samt: Sibel Edmonds, “Classified Woman-The Sibel Edmonds Story: A Memoir”, Sibel Edmonds, 2012. Samt: The Bush Admin Deliberately Faked an Iraq-al-Qaeda Connection, Democracy NOW, Aug 13, 2008. Samt: Fictoid #9: Plastic Knives and Box Cutters. Edward Jay Epstein. http://www.edwardjayepstein.com/nether_fictoid9.htm. Samt: Pilots for 9/11 Truth http://pilotsfor911truth.org/forum/index.php?showtopic=22578

(5) NSA: Listening to everyone – except oversight, By James Bamford, Reuters, Aug 27, 2013. Se även: Are all telephone calls recorded and accessible to the US government? A former FBI counterterrorism agent claims on CNN that this is the case. Glenn Greenwald , theguardian.com, Saturday 4 May 2013. Samt: New Snowden docs: NSA spies on pretty much everyone abroad. http://arstechnica.com/tech-policy/2014/07/new-snowden-docs-nsa-spies-on-pretty-much-everyone-abroad/

(6) ”Testing Theories of American Politics: Elites, Interest Groups, and Average Citizenshttp”, journals.cambridge.org

(7) The US is an oligarchy, study concludes, By Zachary Davies Boren, The Telegraph, 16 Apr 2014. Se även:New study finds US to be ruled by oligarchic eliteby Jerome Roos, roarmag.org, April 17, 2014.

(8) NSA spying bill stalls in Senate vote, by Erin Kelly, USA TODAY, November 18, 2014.

(9) Susan Stewart , Margarete Klein , Andrea Schmitz och Hans-Henning Schröder “Presidents, Oligarchs and Bureaucrats: Forms of Rule in the Post-Soviet Space”, Ashgate publishing Limites, 2012, (sid.4-6, 128-34)

(10) Thomas Piketty, ”Capital in the Twenty-First Century”, The Belknap Press, 2014, (sid. 297- 300)

(11) John Loftus, “America’s Nazi Secret: An Insider’s History”,Trine Day; Second Edition, Second edition edition, 2010. Se även: Charles Higham, ”Trading with the Enemy: The Nazi – American Money Plot 1933-1949”, Delacorte Press, 1983. Samt:  Gary Beene, “The Seeds We Sow: Kindness That Fed a Hungry World”, Sunstone Press, 2011, (sidan 228)

(12) Vad var det som gick fel egentligen? http://sourze.se/2008/08/28/vad-var-det-som-gick-fel-egentligen__67125#.VG5dHGejZCU Se även: Här är bevisen: Eliten äger världen… och dig, av Michael Delavante, Sourze, 08 augusti 2011. http://sourze.se/2011/08/08/har-ar-bevisen-eliten-ager-varlden.-och-dig__71120#.VG3kzGejZCU

(13) Thomas Piketty, ”Capital in the Twenty-First Century”, The Belknap Press, 2014, (sidan 257)

(14) Working for the Few – Political capture and economic inequality. 178 OXFAM BRIEFING PAPER 20 JANUARY 2014. Se även: World’s Wealthy One Percent Highlights Extreme Inequality, Max Lawson, Huffington Post, 13/10/2013.

(15) Working for the Few – Political capture and economic inequality. 178 OXFAM BRIEFING PAPER 20 JANUARY 2014

(16) Working for the Few – Political capture and economic inequality. 178 OXFAM BRIEFING PAPER 20 JANUARY 2014. Se även: The 85 Richest People In The World Have As Much Wealth As The 3.5 Billion Poorest. Laura Shin, forbes,com, 1/23/2014.

(17) Working for the Few – Political capture and economic inequality. 178 OXFAM BRIEFING PAPER 20 JANUARY 2014

(18) Working for the Few – Political capture and economic inequality. 178 OXFAM BRIEFING PAPER 20 JANUARY 2014.

(19) Richard Wilkinson och Kate Pickett ,“The Spirit Level: Why Equality is Better for Everyone”, Penguin, 2010, (sid. 18-19)

(20) SIPRI Yearbook 2013, Armament, Disarmament and International Security. http://www.sipri.org/yearbook/yearbook/2013/files/sipri-yearbook-2013-samanfattning-pa-svenska

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här