Den 8 juni 2016 klubbade Sveriges riksdag igenom ett beslut i frågan om ett stärkt skydd för så kallade ”visselblåsare”, personer som slår larm om missförhållanden på en arbetsplats.

Fr.o. m. den 1 januari 2017 blir det förbjudet för arbetsgivare att vidta repressalier mot en anställd som slår larm. Om arbetstagaren utsätts för repressalier ska hon eller han ha rätt till skadestånd för både ekonomisk förlust och kränkning.

Redan idag finns ett visst skydd i form av meddelarskydd och lagen om anställningsskydd, men nu införs ytterligare en dimension som ska skydda den som meddelar. Framför allt om det begås brott på arbetsplatsen. Skyddet ska gälla oavsett om arbetstagaren är anställd inom offentlig eller privat sektor och det gäller även för arbetstagare som är inhyrda till verksamheten.

Om visselblåsaren slår larm offentligt, krävs det fog för påståendena. Detta krävs dock inte om man larmar internt eller till fackförbund. Det enda undantaget mot den nya lagen är om arbetstagaren bryter mot en tystnadsplikt.

Läs mer:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/ett-sarskilt-skydd-mot-repressalier-for_H301AU11
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2016/03/prop.-201516128/

2op.se, Ny lag ska stärka skydd för visselblåsare

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här