En ny undersökning från Cambridge University har precis publicerats i forskningstidskriften ”The Lancet Infections Diseases”: Hospital admission and emergency care attendance risk for SARS-CoV-2 delta (B.1.617.2) compared with alpha (B.1.1.7) variants of concern: a cohort study.

Artikeln har fått stort genombrott och nämns bl.a I SVT nyheter: Senaste nytt om coronaviruset ”Deltavarianten fördubblar risken för svår sjukdom”.

Studien syftar att jämföra sjukhusvistelser för delta- vs alfa-varianten, men datan och den statistiska analysen redovisar även totalt insjuknande, baserat på bl.a. vaccinationsstatus.

Datan och analysen visar att ”fullvaccinerade” löper större risk att behöva sjukhusvård för covid-19, även efter att man kontrollerat för faktorer så som ålder, etnicitet, etc (d.v.s. resultaten snedvrids inte av att t.ex. fler äldre än yngre vaccinerats.)

Datan och analysen visar alltså att det inte går att bortförklara vaccinerades högre procent sjukhusvistelser baserat på argumentet att de vaccinerade är äldre än de ovaccinerade, eftersom datan alltså kontrollerats för olika ”cofounders” så som ålder etc.

Den initiala, beskrivande statistiken, som alltså inte kontrollerats for ”cofounders” (snedvridning p.g.a. ålder etc.) går att finna I Tabell 3 i artikeln (Hospital admission and emergency care attendance risk for SARS-CoV-2 delta (B.1.617.2) compared with alpha (B.1.1.7) variants of concern: a cohort study – The Lancet Infectious Diseases ). Tabellen illustrerar att i samtliga kategorier löper ovaccinerade mindre risk än ”fullvaccinerade” att drabbas av covid-19-relaterad sjukhusvård. (T.ex. löper 1,9% ovaccinerade med covid-19 risk att drabbas av ‘hospital admission’ for alfa-varianten, jämfört med 3,4% av de ”fullvaccinerade”).

Den statistiska analysen, som alltså kontrollerats för snedvridning angående ålder, etnicitet och flera andra faktorer, redovisas på sidan 7 I artikelns appendix. Eftersom kolumn 3 visar ”Total N informative events (%)” kan vi dra slutsatser inte bara om alfa versus delta, utan också om total risk för sjukhusvistelse hos vaccinerade verus ovaccinerade (och andra grupper). Tabellen visar en ökning for vaccinerade (se raden ”Primary model as above, but using regression adjustment instead of stratifying for: Vaccination status’ under ‘Outcome’)” i badå fallet ”Hospital admission” och I fallet ”Hospitel admnission or emergency care” (t.ex. ökning fran 9,2% till 11,5% i först nämnda fall).

Hur kan vi dock veta att ”vaccination status” mäter den tillagda effekten av vaccinerade jämfört med ovaccinerade, och inte tvärtom, d.v.s. att den ökade förändringen under ”outcome” kan tillskrivas de vaccinerade? Detta vet vi eftersom studiegruppen utgörs av ca 70% ovaccinerade, och det är statistisk konvention att mäta förandringen i den minsta gruppen (ge dem status ”1”) versus den största som referensgrupp (som ges status ”0”). Det blir också tydligt att ”vaccination status” mäter vaccinerade som mätgrupp versus ovaccinerade som referensgrupp om man tittar på övriga tabeller i appendixet: ”Vaccination status” leder nämligen till en minskning av sjukhusvård i delta versus alfa, se t.ex. tabell S1, vilket stämmer in på ”fullvaccinerade” i den beskrivande datan som tidigare nämnts (Tabell 3 i artikeln).

Tilläggas bär att dessa resultat gällande skillnader mellan vaccinerade och ovaccinerade ej nämns i artikelns text-diskussion (samt misstolkas i medias rapportering till vaccinerades fördel), men datan och den statistiska analysen finns nu tillgänglig för alla.

(Studien ar gjord på hela populationen i Storbritannien, så statistisk signifikans är i sig ej nödvändig för analysen. Eftersom hela befolkningen undersökts vet man nämligen att skillnaderna finns i hela befolkningen. Statistisk signifikans är däremot viktig om man vill visa att skillnader man funnit hos ett ”sample” också finns hos hela befolkningen.)

Ps. Sverige har redovisat mycket sparsammare data, men även Folkhälsomyndighetens senaste redovisning tycks peka på att vaccinerade löper större risker än ovaccinerade. Bl.a. ligger procenten döda hos de med s.k. ”genombrottsinfektioner” sedan januari på hela 5 % (död inom 30 dagar från infektionstillfälle); se rubriken ”Symtom och allvarlighetsgrad” I Folkhälsomyndighetens senaste redovisning. Detta bortförklaras med högre ålder hos de vaccinerade, men samtidigt visar Tabell A i samma dokument att de flesta genombrottsinfektioner skett hos yngre/medelålders personer.

Ny Lancetpublikation bevisar vaccinerade har högre risk för sjukhusvistelse

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här