Greenpeace tillsammans med GM Freeze (England) har skrivit en stor
rapport om glyfosat – aktiv substans i Monsantos växtgift, Roundup.

Rapporten kan laddas ner här

En artikel om rapporten finns på Ecologist

GMO-listan på jordbruksverkets hemsida

Godkända genetiskt modifierad produkter:
6 bomull
23 majs
4 nejlika
1 potatis
3 raps
1 sockerbeta
3 sojaböna

30 GMO-grödor har växtgift-toleranta egenskaper.
4 bomull
19 majs
3 raps
1 sockerbeta
3 sojaböner

Enligt GMO-industrin är 61 % av all GMO-grödor växtgiftstoleranta.

Monsanto är det största företaget i världen att kontrollera utsäde och är till och med det största GMO-företaget som har patent på alla sina GMO-utsäden.

De flesta godkända GMO är toleranta mot glyfosat.
Monsantos Roundup: Det aktiva ämnet – Glyfosat

Vissa GMO är toleranta mot glufosinat.
Bayers Basta, Liberty: Det aktiva ämnet – Glufosinat-ammonium

Greenpeace/GM Freeze ny rapport handlar om glyfosat, men glufosinat är också farlig som miljöminister, Andreas Carlgren (som själv väljer ekologisk mat), har sagt:

http://www.regeringen.se/sb/d/119/a/121420
– I fråga om GMO avser Sverige rösta för att Österrike ska få behålla sitt nationella förbud mot odling av en GMO-majs kallad T25. Grödan tål ogräsbekämpningsmedlet glufosinatammonium (GA), vilken i sin tur belagts vara störande för fortplantningen hos människor.
– Avgöranden på GMO-området ska tas utifrån en vetenskaplig bedömning av riskerna vid användning. Majsen T25 är inte farlig i sig, men i den användning som den är avsedd för kommer den att vara det. GMO som bevisligen leder till faror för människors och djurs hälsa och för miljön ska inte ges tillstånd, säger Andreas Carlgren.

hejdagmo.se, Ny rapport om Monsantos växtgift Roundup

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här