Gällande gränsvärden för strålning från trådlös teknik skyddar inte människor och djur från visad skadlig påverkan. Det är slutsatsen som en grupp av forskare drar efter en genomgång av de senaste 25 årens forskningsresultat. Forskarna som ingår i en nybildad kommission, begär att allmänheten informeras om riskerna, nuvarande gränsvärden skärps, vidare utbyggnad av 5G stoppas samt att nya gränsvärden även skyddar djurlivet mot skadlig påverkan.

Den nya organisationen The International Commission on the Biological Effects of Electromagnetic Fields (ICBE-EMF) publicerar idag en vetenskaplig artikel i tidskriften Environmental Health med titeln “Scientific evidence invalidates health assumptions underlying the FCC and ICNIRP exposure limit determinations for radiofrequency radiation: implications for 5G”. De 16 forskare och läkare med expertis inom området från USA, Europa, Asien, Australien och Sydamerika, som ingår i den nya organisationen, har gått igenom de senaste 25 årens forskning om skadliga effekter av strålning från trådlös teknik (radiofrekvent strålning eller mikrovågsstrålning). De drar därvid slutsatsen att nuvarande gränsvärden (även kallat referensvärden) för tillåten strålning från ICNIRP  som gäller i EU och Sverige och från FCC som gäller i USA, vilar på felaktiga antaganden samt saknar skydd mot en mängd visade skadliga effekter. Forskarna konstaterar att ICNIRP och FCC på felaktiga grunder avvisat hundratals forskningsrapporter som dokumenterat skadliga hälsoeffekter vid nivåer som i många fall vida understiger de nivåer som rekommenderas av ICNIRP och FCC:

– Många studier har visat att låga nivåer av strålning från trådlös teknik orsakar oxidativ stress och signifikanta skadliga effekter inklusive kardiomyopati, cancer, DNA-skador, skadlig neurologisk påverkan och skadliga effekter på spermier, säger ICBE-EMF:s ordförande Dr Ronald Melnick med en bakgrund som toxikolog hos amerikanska ”National Toxicology Program” inom den amerikanska myndigheten NIEHS (National Institute of Environmental Health Sciences).

I den nya vetenskapliga artikeln bemöter ICBE-EMF de antaganden som ligger till grund för gällande gränsvärden eller referensvärden. De två främsta antagandena, vilka motbevisats i stor omfattning under de senaste 25 åren, är att skadliga effekter endast skulle kunna uppstå då strålningen är så intensiv att den på kort tid värmer upp vävnad samt att inga effekter uppstår under det gränsvärde som baserats på detta första antagande. En undersökning genomförd av amerikanska flottan (US Navy Department) i början av 1980-talet då ett fåtal djur exponerades för intensiv strålning under 60 minuter, ska ha legat till grund för de gränsvärden som gäller för dygnetruntexponering under längre tid för alla människor oavsett ålder och individuell känslighet idag. Detta gravt felaktiga antagande leder till att varken yrkesarbetare, särskilt känsliga delar av befolkningen och befolkningen i allmänhet skyddas mot skadlig hälsopåverkan. Gällande gränsvärden har inte heller övervägt skadlig påverkan på djurlivet av strålningen.

Forskningen har visat att strålning vid nivåer understigande ICNIRP:s och FCC:s gränsvärden orsakar många skadliga effekter på levande varelser, exempelvis oxidativ stress, DNA-skador, cancer, skadliga effekter på hjärnan och på spermier samt förändrat beteende. Forskning har även redovisat förhöjd risk för hjärntumör och sköldkörtelcancer av mobilanvändning.

Läs mer på stralskyddsstiftelsen.se, Ny strålskyddskommission: Stoppa 5G-utbyggnaden och skydda människor och miljö bättre mot strålningsrisker

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här