En tvåårig studie gällande raset av WTC 7, det tredje huset som rasade i New York den 11 september 2001, utförd på University of Alaska Fairbanks under ledning av Dr. J Leroy Hulsey visar att WTC 7 inte rasade på grund av brand. 2600 arkitekter och ingenjörer i ”Architects and Engineers for 9/11 Truth” (AE) menar alla tre husen demolerades med sprängämnen och kräver en ny utredning. I fallet med WTC 7 är det extra tydligt. Studien bekräftar misstanken.

palbergstrom.com