En ny studie ”A lowered probability of pregnancy in females in the USA aged 25–29 who received a human papillomavirus vaccine injection” publicerad i  Journal of Toxicology and Environmental Health visar att HPV-vaccinet minskar möjligheten att bli gravid för amerikanska flickor i åldern 25-29 år.

Födelsetalen i USA har på sista tiden sjunkit bland flickor i det åldersspannet. Från 118 per 1000 år 2007 till 105 2015. En faktor kan vara HPV-vaccinet. Strax efter det blev licensierat kom rapporter om fall av prematur ovarialsvikt.

Studien analyserade information från 8 miljoner kvinnor 25-29 år i USA mellan 2007 och 2014. 60% av kvinnorna som inte fått HPV-vaccinet hade varit gravida minst en gång medan endast 35% för de som vaccinerats. För gifta kvinnor var siffrorna 75% för ovaccinerade respektive 50% för vaccinerade. Enligt forskarna indikerar studien att HPV-vaccinet minskar möjligheten att bli gravid och efterfrågar fler studier för sambandet mellan HPV-vaccin och fertilitet.

palbergstrom.com