En ny studie ”New Quality-Control Investigations on Vaccines: Micro-and Nanocontamination” publicerad i International Journal of Vaccines and Vaccination visar att vacciner innehåller mikro- och nanopartiklar som inte är deklarerade som innehåll.

44 olika vacciner från Frankrike och Italien analyserades efter främmande innehåll. I flera av dessa fann man bland annat bly, järn, titan, aluminium, tungsten, krom, nickel, koppar och tenn.

Forskarna diskuteras konsekvenserna där man bland annat konstaterar inflammatoriska reaktioner som resultat:

It is important to remember that particles (crystals and not molecules) are bodies foreign to the organism and they behave as such. For