En ny studie ”Do aluminum vaccine adjuvants contribute to the rising prevalence of autism?” av Tomljenovic L och Shaw CA visar att det finns ett tydligt samband mellan graden av exponering för adjuvanten aluminium och antal fall av autism. Med Hills kriterier, som används för att fastställa orsakssamband, har man visat att länder med hög exponering av aluminium genom vaccinering har fler fall av autism.

palbergstrom.com