Påståenden om att försök att mätta världsbefolkningen innebär en påfrestning för jordens påstådda begränsade resurser bygger på ”ett djupgående missförstånd av de mänskliga systemens ekologi. Förutsättningarna som försörjer mänskligheten är inte naturliga och har aldrig varit det. Sedan forntiden har mänskliga befolkningar använt teknologier och konstruerat ekosystem för att försörja befolkningar med möjligheter långt utöver dem som oförändrade naturliga ekosystem har.”

Det stod i en artikel i New York Times den 13 september med rubriken ”Överbefolkning inget problem”. Artikeln var skriven av docenten Erle C. Ellis, expert i långsiktiga förändringar i markanvändningen samt i biogeokemin vid University of Maryland.

Ellis går i detalj igenom successiva teknologiska revolutioner, för att skaffa, bereda och tillaga villebråd samt producera ökade skördar från samma mark. Han hävdar att en växande världsbefolkning av många miljarder utan vidare kan försörjas, ”så länge som man gör de nödvändiga investeringarna i infrastrukturen och befrämjar handeln, fattigdomsbekämpningen samt livsmedelssäkerheten.

Ellis citerar den danska jordbruksekonomen Ester