Påståenden om att försök att mätta världsbefolkningen innebär en påfrestning för jordens påstådda begränsade resurser bygger på ”ett djupgående missförstånd av de mänskliga systemens ekologi. Förutsättningarna som försörjer mänskligheten är inte naturliga och har aldrig varit det. Sedan forntiden har mänskliga befolkningar använt teknologier och konstruerat ekosystem för att försörja befolkningar med möjligheter långt utöver dem som oförändrade naturliga ekosystem har.”

Det stod i en artikel i New York Times den 13 september med rubriken ”Överbefolkning inget problem”. Artikeln var skriven av docenten Erle C. Ellis, expert i långsiktiga förändringar i markanvändningen samt i biogeokemin vid University of Maryland.

Ellis går i detalj igenom successiva teknologiska revolutioner, för att skaffa, bereda och tillaga villebråd samt producera ökade skördar från samma mark. Han hävdar att en växande världsbefolkning av många miljarder utan vidare kan försörjas, ”så länge som man gör de nödvändiga investeringarna i infrastrukturen och befrämjar handeln, fattigdomsbekämpningen samt livsmedelssäkerheten.

Ellis citerar den danska jordbruksekonomen Ester Boserup som ”är motgiftet mot demografen/ekonomen Thomas Malthus och hans teori om att befolkningstillväxten har en tendens att överskrida livsmedelsförsörjningen”.

I samma anda som den amerikanske ekonomen Henry C. Carey, den ryske geokemikern Vladimir Vernadskij och Lyndon LaRouches, skriver Ellis följande:
– Vetenskapen om mänsklig överlevnad är i sig en social vetenskap. Varken fysik eller kemi, eller till och med biologi, räcker för att förstå hur det har varit möjligt för människosläktet att omforma både sin egen framtid och hela planetens öde.

Källa: larouche.se, NY Times: ”Överbefolkning inget problem”

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här