Vaken.se:s medlemmar jobbar hårt för att sprida informationen om vad som händer i världen. Här kan du läsa tre nya artiklar som är intressanta för både den initierade och nybörjaren inom konspirationsforskning samt studier kring den globala makteliten. Korta och slagfärdiga sammanfattningar om flera olika delar av elitens värsta metoder.

Restaurangen vid civilisationens slut.
Ironin av alla ironier måste väl ändå vara att mänskligheten aldrig tidigare har varit eller har haft möjligheten att informera sig som idag, samtidigt som den civilisation den befinner sig i stått vid ett sådant avgrundsdjup. En del säger, ”2 grader till och uppvärmningen är oåterkallelig”, andra säger, ”jorden tål inte ytterligare befolkningstillväxt”, ytterligare några säger, ”det finns inte tillräckligt med resurser för att upprätthålla vår livsstil”
Läs artikel.

För de som vill veta
I en tid av universellt bedrägeri är yppandet av sanningen en revolutionär handling.” Orden är George Orwells och yttrades redan för 60 år sedan. Han sade också: ”Om du vill ha en vision av framtiden, föreställ dig en stövel som stampar på en människas ansikte – för alltid”.
Läs artikel.

Från hästens mun
Kapitalismen och Kommunismen utgör två sidor av samma smutsiga mynt. Ett dialektiskt missfoster med de verkliga makthavarna sittandes i mitten som en kalkylerande tumör.
Läs artikel.

OBS – Bilden till nyheten är tagen inne i huvudbyggnaden på Uppsala Universitet.