Häromdagen röstade EU-parlamentet igenom en förnyelse av upphovsrätten på nätet, det så kallade upphovsrättsdirektivet. EU-kommissionen lade ett förslag till förnyelse av EU:s upphovsrättsregler redan 2016 som sen omförhandlats. Det hette att tanken var att anpassa reglerna till den digitala utvecklingen de senaste åren. Direktivet innebär att det ska bli svårare att sprida upphovsrättsskyddat material på internet utan upphovsmakarnas tillåtelse.

Vissa delar av förslaget, särskilt artikel 11 och 13 (1) har fått rejäl kritik. Medan upphovsrättsinnehavare ser det som en möjlighet att få betalt för sitt arbete anser kritiker att det fria internet kommer att förändras i grunden. Låt oss studera de kontroversiella förslagen:

Enligt Artikel 11 ska digitala webbplattformar ge ”skälig och proportionell ersättning” till medier vars material, typ längre utdrag ur nyhetsartiklar, delas vidare av plattformen.

Det innebär, att om en länk till en tidningsartikel delas av ett företag på en kommersiell plattform, exempelvis Facebook, då måste plattformen i sin tur ge upphovsrättsinnehavaren, i detta fall kanske en tidning, ersättning för användningen.

Artikel 13 i sin tur, kräver att plattformarna ska ta ansvar för uppladdning av material, exempelvis bilder, nyhetsartiklar och musik, som kan innebära ett upphovsrättsintrång.

I praktiken betyder det att plattformar på internet blir tvungna att blockera upphovsrättsskyddat material. Eftersom det är omöjligt att manuellt granska de enorma mängder material som sprids och delas på internet lär lösningen bli ett filter som automatiskt kollar innehållet. (2)

Det troliga är alltså att Youtube, Facebook,Twitter med flera kommer att tvingas lägga ett filter på vad användare kan och inte kan ladda upp. Eftersom den här typen av automatiserade processer inte kan identifiera om något utgör en tillåten användning av ett verk eller inte är det sannolikt att även tillåtet material kommer att sorteras bort. En del menar att detta innebär slutet för det fria internet. Max Andersson, EU-parlamentariker för Partiet Vändpunkt:

”Så som avtalet ser ut i dag riskerar det att stänga ner stora delar av internet eftersom många mindre sajter inte kommer ha råd att betala avgifterna för det upphovsrättsskyddade materialet.” (3)

De flesta EU-parlamentariker från Sverige sade sig vilja rösta ned förslaget. En av dem var Liberalernas Jasenko Selimovic, som sade att han skulle att rösta nej om inte paragraf 11 och 13 omarbetades. Detta eftersom det innebär censur och övervakning på ett oacceptabelt sätt:

”De åtgärder som nu ligger i det sedan i somras omarbetade lagförslaget innebär också att allt material som privatpersoner laddar upp också måste övervakas. ”Risken för censur, begränsningar och inskränkningar av yttrandefriheten är överhängande.” (4)

Debattören och förre juristen Bo Widgren skriver:

”Artister och konstnärer måste få betalt för sina verk, men åtgärderna måste vara proportionella och balanserade mot yttrandefrihet och vårt gemensamma intresse av demokratisk debatt. Därför är det anmärkningsvärt att den svagaste parten, ca 500 miljoner europeiska brukare på nätet, varit så gott som helt utan representation eller del i processen.” (5)

Enligt EU ska ett godkännande av de nya reglerna inte omfatta memes, satir eller liknande material. Huruvida detta löfte kommer att gälla i praktiken återstår att se.

Av: Michael Delavante

Källor:

(1) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%20TA%20P8-TA-2018-0337%200%20DOC%20XML%20V0%2F%2FSV

(2) Nu röstar EU-parlamentet om upphovsrättsdirektivet: Detta står på spel. svt.se, 26 mars 2019

(3) Nu röstar EU-parlamentet om upphovsrättsdirektivet: Detta står på spel. svt.se, 26 mars 2019

(4) svt.se, 26 mars, 2019. Så kommer svenska EU-parlamentarikerna rösta om kontroversiella upphovsrättsdirektivet.

(5) ”Stänga ner internet eller säga nej till EU:s upphovsrättsdirektiv?” svt opinion.se, 26 mars 2019.