Riksdagsledamoten Sofia Arkelsten (M) lovade redan i juli att hon till hösten skulle lägga en motion om att Sverige ska införa en liknande modell som Frankrike avseende obligatorisk vaccinering för skolbarn. Nu har den allmänna motionstiden gått ut, och Arkelsten har lagt fram sin utlovade motion, men med precis samma yrkande som förra gången, dvs införande av obligatoriskt allmänt vaccinationsprogram. En annan moderat, Ulrika Karlsson, lade även hon in en motion om tvångsvaccinering. Motionen går ut på att man ska se över möjligheten att använda verktyg som t.ex. reducerat barnbidrag och rätten till maxtaxa vid barnomsorg i syfte att uppnå att fler föräldrar låter vaccinera sina barn.

Vi ser här över dessa riksdagsledamöters motioner, vad de yrkar på och vad de har för motivering. Båda politikerna är paniskt rädda för mässlingen och det är främst den som de tar upp. Båda motionerna kommer att beredas den 20 mars 2018.

Först ska vi backa bandet lite. Arkelsten lade en motion som det fattades beslut om i våras, där hon yrkade på att barnvaccinationsprogrammet skulle bli obligatoriskt. Motionen fick avslag.

Statsepidemiolog Anders Tegnell har öppet varit emot förslagen om tvångsvaccinering som har lyfts och SVT skrev ”Statsepidemiologen Anders Tegnell tror inte på att införa ett vaccinationskrav på förskolan, för att hindra spridning av exempelvis mässling” och Tegnell citeras i samma artikel ”Om tvång införs finns risken att det slår tillbaka i stället, så att föräldrar blir misstänksamma och att vaccinationstäckningen i själva verket försämras, menar han. Dessutom: tio fall av mässling är allvarligt för de drabbade, men med internationella mått mätt är det nästan ingenting.
– Mina kollegor i England eller Frankrike som har tusentals fall skulle skratta om jag ringde och berättade att vi har den här diskussionen på grund av tio fall. De skulle inte ens lyfta på luren
.”

Till och med VoF-skeptikern Mats Reimer ogillade Arkelstens motion som han menade var absurt kortfattad, och sågade den helt i sin artikel ”Sofia Arkelsten (M) har fel – obligatoriska vaccin är en dålig idé” och man märker att han är på samma linje som Tegnell : ”att göra barnvaccination obligatorisk skulle troligen bara motverka sitt syfte. Att tvinga folk till saker brukar inte öka deras förtroende för myndigheter, och i just denna fråga är allmänhetens förtroende unikt högt, och får inte riskeras”.

Arkelsten sade förklarande i en artikel som hon fick publicerat i Nyheter 24: ”Motionen föreslår inte tvingande lagstiftning, det finns andra sätt att göra det på, andra länder har olika lösningar. Motionen är kortfattad och har till syfte att bilda opinion och visa det orimliga med falska fakta och vaccinförnekarna.” https://nyheter24.se/debatt/883438-sofia-arkelsten-moderaterna-falska-nyheter-om-vaccin

Hennes motion hade alltså endast till syfte att bilda opinion, enligt henne själv, och som jag tolkar det driva korståg mot vaccinkritiker och fakta som hon ogillar. Arkelsten är en av de politiker i Riksdagen som skriver motioner där syftet inte är välgenomtänkta förslag för att skapa nya förbättrade beslut och lagar till gagn för medborgarna utan motionerandet – som hon kan göra tack vare förtroendeplatsen hon fått av folket – används istället till att skapa opinion och för att fördriva oliktänkande, och göra narr av dem och deras åsikter. Arkelsten erkänner även i ovan artikel att hon vägrade bemöta artikeln i Newsvoice för ”det vore som att skriva till debattsidan på En ding, ding värld och diskutera var Elvis bor nuförtiden.” . Hon nämnde inte ens Newsvoice vid namn utan skrev att det är en ”webbsida som låtsas vara en nättidning

Jag kan berätta att Arkelsten även vägrade att delta i vår Vaccinhearing som vi hade i Göteborg i oktober. När man som hon är politiker och öppet går ut med att motionen är till för att skapa opinion och debatt – varför vägrar hon då konsekvent att delta i debatter och ta chansen till fortsatt opinionsbildande? Förmodligen blir det svårt att bemöta Medhi Nodehi, biokemist som tidigare arbetat med adjuvans i vacciner, som på hearingen berättade hur vaccin-industrin fortsätter att ge skadliga adjuvans till våra små barn, när det faktiskt finns ofarliga adjuvans. Det finns idag inga ekonomiska incitament för att ge våra barn ofarliga adjuvans. Det finns bara på djursidan. Det är bara veterinärsidan som köper in de ofarliga adjuvansen. Är djuren viktigare än våra barn?

Sara Boo, Ordförande NHF Sweden

Här är länken till Sofia Arkelstens nya motion från 3/10 2017:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5021949

Här är länken till Ulrika Karlssons motion från 5/10 2017:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5023171

Canal 2nd Opinion, Nya motioner om tvångsvaccinering i Sverige

9 KOMMENTARER

 1. Naturligtvis ska man vaccinerar sig för att inte sprida sjukdomar. Vaccinmotståndarna har så konstiga och dåliga argument mot vaccinering att de kan man inte ta på allvar.

  • Vaccinering är kvacksalveri. Exempelvis gör influensevacciner troligtvis mer skada än nytta.

   • Typiskt vaccinmotståndarargument. Influensavaccinen bara.

    Hittills i år har drygt 11 miljoner dött i smittsamma sjukdomar.

  • Men dig ska man ta på allvar menar du? Snälla, upplys oss mindre vetande! Vet du att all vaccinering är säker samt är helt utan biverkningar och innehåller helt för människan ofarliga substanser?

   • Vaccin doser är så små att de ämnen vilka än de är inte påverkar oss. Vi tar dessutom vaccin sällan. Senaste vaccindosen jag tog var den mot svininfluensen och det är några år sedan.

    Kvicksilver finns idag i ett enda vaccin, ett influensavaccin som måste lagras länge. Kvicksilver i vaccin har flera länder tagit bort av miljöskäl.

    Vaccinmotståndare tänker enligt mig aldrig på mängder i sprutan, aldrig på hur ofta vi tar vaccin, aldrig på utvecklingen av vaccin och aldrig på hur många miljoner ovaccinerade som dör.

    Ta reda på hur mycket de är i sprutan som vi sällan tar och skriv det som svar på detta inlägg.

    • Är 69 doser i ung ålder små mängder? (USA) Och tål verkligen små kroppar på ett par kilo lika mycket aluminium och andra gifter som vuxna? Och är mänden aluminium verkligen lite när den överstiger vad myndigheterna anser vara högsta intag?
     Är är verkligen vacciner utan biverkningar och även svåra biverkningar?

     • Ta nu och studera hur man vaccinerar för nu visar du prov på den okunskap som vaccinmotståndare har.

      Man använder sig av kombinationsvacciner alltså ger flera på en gång för att hålla nere aluminium mängden och visste du inte detta så är de ett jättebra exempel på hur du och andra vaccinmotståndare har okunskapen om vacciner och sprider rent strunt om vacciner.

      Så de finns ingen unge som får 69 vaccineringar. Svenska barn får 5 kombivaccineringar till det är 5 år.

 2. Vacciner är kvacksalveri utan bevisad nytta. Vilka tjänar på detta utom läkemedelsföretagen? Sä här säger läkemedelshandboken:
  ”Enligt principerna för evidensbaserad medicin räknas i allmänhet endast väl genomförda, randomiserade, kontrollerade prövningar ha högt evidensvärde, och sådana saknas för dessa vacciner.
  Att det finns övertygande dokumentation av sjukdomsförekomst före och efter införandet av allmän vaccination hjälper inte eftersom sådana analyser räknas som kohortstudier med historiska kontroller, vilket är en studietyp som har lågt evidensvärde.”

 3. Från ett annat håll: Människan anser sig stå överst om allt levande, generellt sett.
  Människan är den enda entiteten som som lever i naturen men inte MED den?????? är ni me?
  Naturen gör inte fel, naturen har aldrig gjort fel…människan däremot, hon gör inte många rätt idag..hon bleker anus och målar ansiktet…låser in sig i bur och slåss blodig med bror sin.

  Fråga naturen om Vaccin är bra och naturligt…svaret bara finns där, eller hur?

  //Henrik

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här