Flera nyligen publicerade studier har tillfört den växande mängden vetenskapliga bevis som kopplar covid-19-vacciner till cancer. Den första studien är en ny preprint som visar att spikproteinet i SARS-CoV-2-viruset och mRNA-vacciner hämmar ett viktigt protein som undertrycker tumörer, vilket potentiellt kan orsaka en högre förekomst av cancer.

Studien, med titeln ”SARS-CoV-2 spike S2 subunit inhibits p53 activation of p21(WAF1), TRAIL Death Receptor DR5 and MDM2 proteins in cancer cells,” författades av forskare från Brown University som ville undersöka om S2-komponenten av spikproteinet i vaccinet och viruset interagerade med ett tumörsuppressorprotein känt som P53 som spelar en vital roll i DNA-skaderespons och reparation. De fann att S2-komponenten hämmar P53, en upptäckt som ”ger en potentiell molekylär mekanism genom vilken SARS-CoV-2-infektion kan påverka tumörbildning, tumörprogression och känslighet för kemoterapi.”

Detta innebär att en komponent i virusets spikprotein kan orsaka tumörer att utvecklas och kan hämma de positiva effekterna av cancerterapier. Trots att deras studie fokuserade på spikproteinet i själva viruset, sa forskarna att resultaten också har implikationer för mRNA-vacciner eftersom de instruerar kroppen att skapa samma spikprotein som finns i viruset.

De skrev: ”Våra resultat har implikationer för de biologiska effekterna av spike S2-subenheten i mänskliga celler oavsett om spike är närvarande på grund av primär covid-19-infektion eller på grund av mRNA-vacciner där dess uttryck används för att främja antiviral immunitet.”

Denna studie bekräftar tidigare resultat, såsom en studie från oktober 2020 publicerad i Translational Oncology som noterade interaktionen mellan S2-proteiner och P53 tumörsuppressorprotein, samt en peer-reviewed studie från oktober 2021 i Journal of Viruses som nådde liknande resultat.

En annan ny studie som demonstrerar kopplingen mellan covid-19-vacciner och cancer är ”Review: N1-methyl-pseudouridine (m1Ψ): Friend or foe of cancer?”, som publicerades i april i International Journal of Biological Macromolecules. Den drog slutsatsen att 100 % pseudouridinerad mRNA har potential att främja cancer och bör inte användas i mRNA-terapier.

”Bevis ges för att tillsats av 100 % N1-methyl-pseudouridine (m1Ψ) till mRNA-vaccinet i en melanommodell stimulerade cancerutveckling och metastas, medan icke-modifierade mRNA-vacciner gav motsatta resultat, vilket tyder på att covid-19 mRNA-vacciner kan bidra till cancerutveckling,” noterade författarna till studien.

Onkologiexperter förklarar farorna med covid-19-vaccin

Enligt onkologiprofessor Angus Dalgleish finns det faktiskt fyra mekanismer som har identifierats av forskare genom vilka mRNA COVID-19-vaccinerna kan bidra till en ökning av cancer. Dalgleish rapporterar att efter att ha observerat en ökning av canceråterfall i sin melanomklinik, bestämde han sig för att undersöka vidare efter att ha noterat att en gemensam faktor hos alla patienter var en nyligen genomförd mRNA covid-19-vaccinbooster. Samtal med kollegor avslöjade att trenden sågs i andra länder, där flera uttryckte oro över ökningar av nya cancerfall, särskilt hos yngre personer.

Den första mekanismen han identifierade är suppressionen av T-cellssvar efter boosterdoser av vaccinet. Andra mekanismer inkluderar ökad PD-L1, kontaminering av plasmid-DNA med SV40-förstärkarsekvens och IgG4-klassbyte.

Många andra onkologer höjer nu rösten och uppmärksammar farorna. Till exempel har Japans mest framstående cancerläkare, Dr. Masanori Fukushima, nyligen uppmanat Världshälsoorganisationen att undersöka farorna med vaccinerna med tanke på ökningen av tidigare osedda ”turbo cancer”. Den respekterade onkologen sade att mRNA COVID-19-vaccinerna i grunden är ”mord” och ”missbruk av vetenskap.”

naturalnews.com, Nya studier tillför växande mängd vetenskapliga bevis som kopplar covid-19-vaccin till cancer

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här