I detta avsnitt så pratar Mikael Cromsjö bland annat om situationen i Australien och WWD 5.0 som ägde rum 20:e november i Stockholm. Dessutom så analyserar han uppgifter om massvaccinationen mot corona.

vakenmanifestet.se