Obama attackerar nu 9/11 truth liksom Bush gjorde. Man kan undra om de har samma manusförfattare. Detta visar dock på att sanningen når alltfler personer och att eliten fortfarande med olika medel försöker hålla sanningen tillbaka. Kan det vara så att samma män som styrde Bush styr Obama?

Se även The Obama Dececption