Hört talas om Operation Chokepoint? Är det Obamaadministrationens olagliga sätt att komma åt Andra tillägget, amerikaners rätt att bära vapen? En logisk och fullt möjlig tolkning. Syftet är att avväpna befolkningen för att lättare kunna införa ett totalitärt styre.

palbergstrom.com