Obama är intimt kopplad till miljörörelse-bluffen, president Obama stöttade koldioxidskattprofitörer. En kombination av intressanta artiklar i både massmedia och alternativ media visar starka kopplingar mellan president Obama och en privatägd organisation som handlar med utsläppsrätter. Gruppen har direkta förbindelser med elitistiska grupper såsom Club of Rome och Trilateral Commission.

Judi McLeods utmärkta artikel skriven för Canada Free Press som hon grundat på ett inslag från Fox News. Visar på hur Obama flera år innan han blev president, direkt hjälpte att finansiera skapandet av en börs för handel med utsläppsrätter som sannolikt kommer att spela en avgörande roll i den föreslagna cap-and-trade programmet för att minska CO2 utsläpp.

Välgörenhets stiftelsen Joyce Foundation vars styrelse Obama satt i gav nästan 1,1 miljoner dollar i två olika bidrag som ”bidragit till att utveckla och lansera privatägda Chicago Climate Exchange, som nu kallar sig, ”Nordamerikas enda cap and trade-system för alla sex växthusgaser, med globala dotterbolag och projekt världen över”. I princip så hjälpte Obama att finansiera profitörerna av koldioxidbeskattning programmet som han nu försöker styra genom kongressen.

McLeod noterar också att Chicago Climate Exchange (CCX) har direkt anknytning till både Al Gore och Maurice Strong. Två personer som är intimt involverade med att använda teorin om den mänskliga påverkan av klimatet för att profitera samt förändra samhället socialt.

Gores investmentbolag, Generation Investment Management, som säljer utsläppsrätter, är den största aktieägaren i CCX.

Medan Maurice Strong, som regelbundet tillgodoräknas som grundaren av den moderna miljörörelsen, sitter i styrelsen för CCX. Strong var en av de ledande krafterna på Rio-konferensen i början av 90-talet, där teorin om global uppvärmning orsakad av CO2 fick slagkraft.

Medan McLeod’s artikel betonar svågerpolitik och företagens affärer bakom den här kons