Obama är intimt kopplad till miljörörelse-bluffen, president Obama stöttade koldioxidskattprofitörer. En kombination av intressanta artiklar i både massmedia och alternativ media visar starka kopplingar mellan president Obama och en privatägd organisation som handlar med utsläppsrätter. Gruppen har direkta förbindelser med elitistiska grupper såsom Club of Rome och Trilateral Commission.

Judi McLeods utmärkta artikel skriven för Canada Free Press som hon grundat på ett inslag från Fox News. Visar på hur Obama flera år innan han blev president, direkt hjälpte att finansiera skapandet av en börs för handel med utsläppsrätter som sannolikt kommer att spela en avgörande roll i den föreslagna cap-and-trade programmet för att minska CO2 utsläpp.

Välgörenhets stiftelsen Joyce Foundation vars styrelse Obama satt i gav nästan 1,1 miljoner dollar i två olika bidrag som ”bidragit till att utveckla och lansera privatägda Chicago Climate Exchange, som nu kallar sig, ”Nordamerikas enda cap and trade-system för alla sex växthusgaser, med globala dotterbolag och projekt världen över”. I princip så hjälpte Obama att finansiera profitörerna av koldioxidbeskattning programmet som han nu försöker styra genom kongressen.

McLeod noterar också att Chicago Climate Exchange (CCX) har direkt anknytning till både Al Gore och Maurice Strong. Två personer som är intimt involverade med att använda teorin om den mänskliga påverkan av klimatet för att profitera samt förändra samhället socialt.

Gores investmentbolag, Generation Investment Management, som säljer utsläppsrätter, är den största aktieägaren i CCX.

Medan Maurice Strong, som regelbundet tillgodoräknas som grundaren av den moderna miljörörelsen, sitter i styrelsen för CCX. Strong var en av de ledande krafterna på Rio-konferensen i början av 90-talet, där teorin om global uppvärmning orsakad av CO2 fick slagkraft.

Medan McLeod’s artikel betonar svågerpolitik och företagens affärer bakom den här konstellationen, så bör vi också ta det faktum att både Gore och Strong är en del av elitens stall som länge har försökt använda miljörörelsen för att driva sina agendor.

Strong, som blev tagen under vingarna av David Rockefeller för att så småningom fungera som direktör för Rockefeller stiftelsen, är även medlem av Bilderberg-gruppen, Trilateral Commission, Council on Foreign Relations och Club of Rome.

Gore kommer också från Club of Rome-gänget.

Låt oss ta en titt på vilka kopplingar dessa grupper har till miljörörelsen.

År 1990 skriver veteran reporter Jim Tucker följande om att Bilderbergarna antog klimatförändringar som önskad modell för att införa en global världsregering samt att återinföra livegenskap. “Like the Trilateral Commission, the Bilderberg Group discovered the issue of environmental deterioration. Bilderbergers embraced a report from the Trilateral Commission that year on the environment, because the potential profit in cleaning up the mess would be immense.”

Följande år, publicerar tankesmedjan Club of Rome The First Global Revolution, en bok som antyder en drakonisk Ny-Malthusianism strategi som kommer att lösa världens ”problem”.

”I sökandet efter en ny fiende att förena oss, kom vi på idén att föroreningar, hotet om global uppvärmning, vattenbrist, svält och liknande skulle passa propositionen” boken påstår att. ”Alla dessa faror är orsakade av människan,” och därmed ”är den verkliga fiende, alltså mänskligheten.”

Richard Haass, nuvarande ordförande för Council on Foreign Relations, har spunnit vidare på detta tema i sin artikel, State sovereignty must be altered in globalized era Enligt Haass, så måste en världsregering skapas och suveränitet undanröjas för att bekämpa den globala uppvärmningen och terrorism, precis så som Club of Rome har föreslagit.

”Vissa regeringar är beredda att ge upp delar av sin suveränitet för att ta itu med den globala klimatförändringen”, skriver Haass. ”Målet bör vara att omdefiniera suveränitet för en tid präglad av globalisering, att finna en balans mellan en värld med helt suveräna stater och ett internationellt system med antingen en världsregering eller anarki.”

Under president Eisenhower (1953 – 1961), tillsatte den amerikanska kongressen Reece-kommittén för att utreda skattebefriade stiftelser (Rockefeller, Ford, Carnegie). Reece-kommittén förklarade tydligt att CFR, (Council on Foreign Relations), var ”i huvudsak ett organ inom Förenta Staternas regering” och att deras ”publikationer inte är objektiva, utan riktar sig överväldigande åt att främja globaliseringsideologin”

CFR-medlemmen Carroll Quigley och mentor åt Bill Clinton avslöjade 1966 i sin bok Tragedy and Hope: A History of the World in Our Time följande:

”… Befogenheterna av den finansiella kapitalismen hade ett långtgående mål, ingenting mindre än att skapa ett världsomspännande system för finansiell kontroll i privata händer för att kunna dominera det politiska systemet i varje land och ekonomin i världen som helhet. Detta system skulle kontrolleras på ett feodalt sätt av centralbankerna i världen som agerar i samförstånd, genom hemliga avtal som nåddes i frekventa privata möten och konferenser. spetsen av systemet skulle vara Banken för internationella betalningar [BIS] i Basel, Schweiz, en privat bank som ägs och kontrolleras av världens centralbanker som själva var privata företag.”

CFR-medlemmen Richard N. Gardner skrev 1974 följande:

”Kort sagt, ”huset av världsordning” måste byggas nedifrån och upp snarare än uppifrån och ner. Det kommer att se ut som en stor ’blomstrande, surrande förvirring,’ för att använda William James berömda beskrivning av verkligheten, men ett slut för nationell suveränitet, urholka den bit för bit, kommer att åstadkomma mycket mer än det gammalmodiga frontalangreppet.” – ”Den hoppfulla aspekten av den nuvarande situationen är att även medan nationers överklaganden för ’världsregering’ och ’överlämnandet av suveräniteten,’ tekniska, ekonomiska och politiska intressen tvingar dem att skapa mer och mer långtgående avtal för att hantera deras independentens.”

I det förflutna har Club of Rome använt bedrägliga metoder för att stödja sina planer. År 1972 släppte Club of Rome, tillsammans med ett lag forskare vid MIT en rapport kallad Limits to Growth. I rapporten sägs det att vi skulle nå en miljömässig förintelsen år 2000 på grund av överbefolkning och andra miljöproblem. Stöd för sina slutsatser har tagits fram av resultat från en datormodell. Aurelio Peccei, en av grundarna av Club of Rome, erkände senare att datorprogrammet hade skrivits för att ge de önskade resultaten.

Som rapporterades för två år sedan, under det hemlighetsfulla Trilateral Commission mötet i mars 2007, samlades eliten för att formulera policy för hur de bäst kan utnyttja den globala uppvärmningens skrämselpropaganda till att skapa och höja skatter samt at ta kontroll över hur västerlänningar lever sina liv.

Varför är det här så oroande? Eftersom grupper som Club of Rome får i uppdrag av våra egna regeringar och FN att förbereda vägledningsdokument som de använder när de utformar sin politik och sina program. Hur kommer det sig att Club of Rome står för detta? helt enkelt därför att många högt uppsatta tjänstemän inom FN och statstjänstemän är också medlemmar i Club of Rome, eller har direkt anknytning till medlemmarna. Samma sak gäller för Council on Foreign Relations och Trilateral Commission.

Med tanke på de uppgifter som framkommit om Obamas kopplingar till allt detta, är det inte förvånande att han nu jobbar hårt för att genomföra ”cap-and-trade” koldioxidskatt programmet, vilket i realiteten utgör ett krig på medel och arbetarklassen.

Före valet, kallade Obama för att drastiskt minska koldioxidutsläppen med 80 procent, ett drag som skulle orsaka en ny stor depression, kosta miljontals arbetstillfällen och sänka USA till ett 3:e världens-land.

Denna 80 procents siffra är ett stort steg mot det slutliga målet, uttryckt av Carnegie Institute förra året – en komplett minskning ner till noll koldioxidutsläpp. Som tidigare har noterats, skulle en sådan åtgärd leda till en tillbakagång till stenåldern.

Forskningsrelaterade länkar.

Finansieringen av klimatforskningen.
Där är ingen global uppvärmningskris.
Böcker som avslöjar de internationella bankmaffiorna.
George Hunt:UN UNCED Earth Summit 1992 – The dark side of the sustainable development movement.
Climategate comes to the United States! meet the two men who have dug through several layers of computer codes to uncover manipulation of the world temperature data to support the claims of global warming.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här